--%>

Môi trường và Phát triển bền vững

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

“MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

  Nhằm thông tin, tuyên truyền, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về pháp luật môi trường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, Tạp chí Môi trường phối hợp với Kênh truyền hình Thông tấn - Vnews (Thông tấn xã Việt Nam) sản xuất Chương trình “Môi trường & phát triển bền vững” từ năm 2014 đến nay. Đây là kênh truyền hình uy tín, sức lan tỏa cao, có vai trò định hướng thông tin, là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
  Mỗi Chương trình có thời lượng 20 phút, phát sóng trong khung giờ từ 17h40 phút - 18h, 1 số/1 tháng, gồm các chuyên mục: Tin tức và sự kiện (Cập nhật thông tin về các sự kiện, hoạt động nổi bật của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường…); Vấn đề quan tâm (Phản ánh những điểm nóng, vấn đề về môi trường được xã hội quan tâm…); Tin tức quốc tế (Giới thiệu những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong công tác quản lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường); Văn bản mới (Cập nhật những chính sách mới liên quan đến lĩnh vực môi trường được Chính phủ, Bộ TN&MT và các Bộ, ngành, địa phương ban hành). Sau 3 năm phát sóng, Chương trình đã nhận được sự quan tâm theo dõi, phản hồi tích cực của các cơ quan quản lý môi trường Trung ương và địa phương, khán giả trong và ngoài nước.
Môi trường và phát triển bền vững số 1 năm 2019
Môi trường và phát triển bền vững số 2 năm 2019
Môi trường và phát triển bền vững số 3 năm 2019
Môi trường và phát triển bền vững số 4 năm 2019
Môi trường và phát triển bền vững số 5 năm 2019
Môi trường và phát triển bền vững số 1 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 2 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 3 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 4 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 5 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 6 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 7 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 8 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 9 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 10 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 11 năm 2018
Môi trường và phát triển bền vững số 12 năm 2018
Môi trường & Phát triển bền vững số 1/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 2/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 3/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 4/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 5/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 6/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 7/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 8/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 9/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 10/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 11/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 12/2017
Môi trường & Phát triển bền vững số 1/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 2/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 3/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 4/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 5/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 6/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 7/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 8/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 9/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 10/2016
Môi trường & Phát triển bền vững số 1/2015
Môi trường & Phát triển bền vững số 2/2015
Môi trường & Phát triển bền vững số 3/2015
Môi trường & Phát triển bền vững số 4/2015
Môi trường & Phát triển bền vững số 5/2015
Môi trường & Phát triển bền vững số 6/2015
Môi trường & Phát triển bền vững số 7/2015
Môi trường và phát triển bền vững số 1/2014
Môi trường và phát triển bền vững số 2/2014
Môi trường và phát triển bền vững số 3/2014
Môi trường và phát triển bền vững số 4/2014
Môi trường và phát triển bền vững số 5/2014
Môi trường và phát triển bền vững số 6/2014
Môi trường và phát triển bền vững số 7/2014

Thống kê

Lượt truy cập: 3329439