--%>
  Tạp chí Môi trường - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về môi trường; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm quản lý, cung cấp thông tin, kết quả nghiên cứu, cũng như những vấn đề môi trường liên quan đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.
  Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí tự hào là kênh thông tin chính thống tuyên truyền sâu rộng trong lĩnh vực môi trường với các ấn phẩm đa dạng về nội dung và hình thức phong phú. Trong đó các chuyên mục chính như: phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường, giới thiệu các giải pháp mô hình, ứng dụng công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường trong nước và quốc tế…; Chuyên mục: cung cấp thông tin về vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng, những vấn đề môi trường gắn với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và hội nhập toàn cầu; Chuyên mục: mở ra diễn đàn thảo luận, trao đổi những vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm quản lý.
  Bên cạnh 12 số xuất bản thường kỳ hàng tháng, Tạp chí Môi trường có các phản ánh, phân tích, bình luận chuyên sâu về các vấn đề môi trường đang được dư xã hội quan tâm. Ngoài bản in, Tạp chí Môi trường còn có bản điện tử (www.tapchimoitruong.vn) đăng tải đầy đủ các thông tin về môi trường với số lượng lớn người truy cập.
  Ban Biên tập Tạp chí trân trọng cảm ơn Bạn đọc trong nước và nước ngoài đã ủng hộ, cộng tác viết bài, cung cấp thông tin, mua và đọc Tạp chí Môi trường trong những năm qua và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ quý báu này.
  Trân trọng cảm ơn!
Giá bán: 20.000đ/số
Giá bán: 30.000đ/số
Giá bán: 30.000đ/số
  Tầng 7 - Lô E2 - Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội
  Điện thoại: (024) 66569135
  Fax: (024) 39412053
  Email: tapchimoitruongtcmt@vea.gov.vnSelect a date from the calendar.
Select a date from the calendar.