--%>
Tăng cường hoạt động quản lý sinh vật biến đổi gen trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Nghị định số 118/2020/NĐ-CP được ban hành trên cơ sở kế thừa các nội dung của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn hoạt động quản lý sinh vật biến đổi gen trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Một số điểm mới trong quy định về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
Việc rà soát, điều chỉnh Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (NLSX) là cần thiết nhằm kiểm soát chặt PLNK để đáp ứng yêu cầu về BVMT, cũng như tăng cường thu gom, tái chế phế liệu trong nước, giảm thiểu chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Đề xuất lộ trình thực hiện BAT tại Việt Nam
iện nay, Bộ TN&MT đang trong quá trình hoàn thiện Dự án Luật BVMT (sửa đổi). Một trong những nội dung mới được đưa vào Dự thảo Luật, tại Điều 106 là áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT).
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Ngày 28/10, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Ngày 2/11, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 6118/ /BTNMT-TCMT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cơ sở xử lý chất thải nguy hại trong tình hình tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ.
Gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 29/10, Bộ TN&MT có Thông báo số 76/TB-BTNMT về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Những điểm mới mang tính đột phá của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (Sửa đổi)
Sau quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sửa đổi (Dự thảo Luật) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 gồm 16 chương, 174 điều. Theo đó, Dự thảo Luật được bố cục lại so với Luật BVMT 2014, đưa các quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho các chính sách BVMT khác.
Giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải
Để hạn chế ô nhiễm môi trường, ngày 7/10/2020, Bộ Giao thông vận tải đã có Chỉ thị số 10/CT-BGTVT về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động giao thông vận tải.
Một số cam kết về môi trường bắt buộc thực hiện trong CPTPP và EVFTA và Kế hoạch triển khai của ngành Tài nguyên và Môi trường
Ngày 18/8/2020, Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định số 1813/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện CPTPP và EVFTA, trong đó chú trọng triển khai các cam kết mang tính bắt buộc thực hiện.
Kỳ 2: Gỡ nút thắt cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội như thế nào?
Với tốc độ phát triển nhanh, lượng chất thải rắn sinh hoạt tại TP. Hà Nội gia tăng nhanh chóng, trong khi diện tích đất dành cho chôn lấp rác không còn, vì thế, việc xử lý chất thải rắn theo công nghệ đốt, tận dụng nhiệt phát điện là yêu cầu bức thiết hiện nay của Thủ đô.
Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước: Chủ động kiểm soát, xử lý và dự báo, cảnh báo các vấn đề ô nhiễm môi trường nước
Phóng viên Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Khuyến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.
Sửa đổi, bổ sung một số điều về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen
Ngày 2/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
Quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng
Ngày 28/9, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BGTVT về việc quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng.
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) bám sát, thể chế hóa yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các nghị quyết của Đảng
Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn PGS.TS Bùi Thị An - Viện trưởng Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng, một trong những thành viên tích cực của JEH về một số quy định mới trong Dự thảo Luật.
Các kịch bản tiếp cận BAT tại Việt Nam
BAT được hiểu một cách phổ quát là giải pháp công nghệ tốt nhất được lựa chọn bảo đảm phù hợp thực tế, hiệu quả về mặt kinh tế và trong ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường.
Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm soát phế liệu nhập khẩu
Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan).
Một số giải pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương trên các vùng biển Việt Nam
Rác thải nhựa trên biển phát sinh từ các hoạt động có nguồn gốc từ đất liền và các hoạt động trên biển.
Tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, tái chế và xử lý chất thải nhựa
Ngày 20/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT- TTg về tăng cường giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa (CTN) (Chỉ thị số 33/CT- TTg) nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm CTN ở nước ta, đồng thời thể hiện trách nhiệm quốc tế trong cuộc chiến chống rác thải nhựa hiện nay.
Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 28/2020/QĐ-TTg ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện một số quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT) trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ TN&MT và Văn phòng Chính phủ.
Đà Nẵng phê duyệt Đề án bảo tồn đa dạng sinh học thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 14/9, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3410/QĐ-UBND phê duyệt Đề án bảo tồn đa dạng sinh học TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
Ngày 8/9, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 1981/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Áp dụng BAT trong chính sách phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm
Hiện nay, Bộ TN&MT đang trong quá trình hoàn thiện Dự án Luật BVMT (sửa đổi). Một trong những nội dung mới được đưa vào Dự thảo Luật, tại Điều 111 là áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có (BAT).
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Cách tiếp cận mới trong quản lý chất thải rắn
Nhằm góp ý cho Dự thảo Luật, trong đó có các quy định liên quan đến CTR, để hoàn thiện Dự thảo Luật theo hướng đồng bộ và khả thi, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH, CN&MT) của Quốc hội về vấn đề này.
Tăng cường kiểm soát chất lượng các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Từ năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở TN&MT triển khai thực hiện Dự án Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường trên địa bàn tỉnh.
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Để hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động sử dụng phế liệu nhập khẩu (PLNK) làm NLSX, Bộ TN&MT đã xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoạt động nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm NLSX.
Tìm “lời giải” cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của TP. Hà Nội
Vấn đề xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của Thủ đô Hà Nội vốn đã được “xới xáo” lên từ nhiều năm nay, nhưng đến giờ vẫn là “bài toán khó” của Thành phố (TP) nghìn năm văn hiến.
Thanh Hóa triển khai phương án xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế với nhiệm vụ BVMT, tỉnh Thanh Hóa đã đặt mục tiêu, đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn (CTR) đô thị đạt 95%; tỷ lệ thu gom, xử lý CTR nông thôn đạt 85%.
Tăng cường quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Bộ NN&PTNT đang Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương
Ngày 21/8, Bộ TN&MT ký Quyết định số 1855/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 3329488