--%>
Quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Tô Lịch
Thủ tướng Chính phủ vừa trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về xử lý ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Tô Lịch.
Quản lý chất thải rắn và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp
Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Tạo tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về vấn đề quản lý chất thải rắn và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp?
Nguy cơ ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường và trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương
Trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Hồng Hải tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về nguy cơ ô nhiễm, ứng phó sự cố môi trường và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong ứng phó sự cố môi trường khi xảy ra?
Môi trường và phát triển kinh tế xã hội có quan hệ như thế nào?
Phát triển kinh tế xã hội là quá trình nâng cao điều kiện sống về vật chất và tinh thần của con người qua việc sản xuất ra của cải vật chất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng văn hoá. Phát triển là xu thế chung của từng cá nhân và cả loài người trong quá trình sống. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: Môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi của môi trường.
Khái niệm môi trường bao gồm những thành phần nào? Các thành phần này có vai trò gì đối với cuộc sống của con người?
Môi trường là khái niệm có nội hàm rộng và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong cuộc sống người ta dùng nhiều khái niệm môi trường như môi trường sư phạm, môi trường xã hội, môi trường giáo dục… Môi trường theo định nghĩa thông thường “là toàn bộ nói chung những điều kiện tự nhiên và xã hội trong đó con người hay một sinh vật tồn tại, phát triển trong mối quan hệ với con người hay sinh vật ấy; Là “sự kết hợp toàn bộ hoàn cảnh hoặc điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới sự tồn tại, phát triển của một thực thể hữu cơ”.
Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường có mối quan hệ như thế nào?
Khái niệm "Phát triển bền vững (PTBV)" xuất hiện trong phong trào BVMT từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Năm 1987, trong Báo cáo "Tương lai chung của chúng ta" của Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển (WCED) - Liên Hợp Quốc, "PTBV" được định nghĩa "là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”.
Doanh nghiệp thực hiện tốt vấn đề BVMT sẽ được ưu tiến, khuyến khích gì so với các DN chưa thực hiện tốt?
Việc thực hiện tốt các vấn đề về BVMT là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế, có DN thực hiện tốt, có DN có biểu hiện trốn tránh.
Xin hỏi vai trò của người lao động và tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?
Vai trò của NLĐ và tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định tại khoản 2, Điều 145, Luật BVMT.
Xin hỏi thế nào là ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường?
Trên thế giới, ô nhiễm môi trường được hiểu là việc chuyển các chất thải hoặc năng lượng vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức khoẻ con người, đến sự phát triển sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường. Các tác nhân ô nhiễm bao gồm các chất thải ở dạng khí (khí thải), lỏng (nước thải), rắn (chất thải rắn) chứa hoá chất hoặc tác nhân vật lý, sinh học và các dạng năng lượng như nhiệt độ, bức xạ. Tuy nhiên, môi trường chỉ được coi là bị ô nhiễm nếu trong đó hàm lượng, nồng độ hoặc cường độ các tác nhân trên đạt đến mức có khả năng tác động xấu đến con người, sinh vật và vật liệu.
Phát triển bền vững và việc bảo vệ môi trường có mối quan hệ như thế nào?
Khái niệm phát triển bền vững (PTBV) xuất hiện trong phong trào BVMT từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20. Năm 1987, trong Báo cáo "Tương lai chung của chúng ta" của Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển (WCED) của Liên hợp quốc, PTBV được định nghĩa "là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau.
Xin hỏi quyền lợi và nghĩa vụ về bảo vệ môi trường của đại diện cộng đồng dân cư đối với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn?
Theo quy định tại Điều 146, Luật BVMT năm 2014 thì đại diện cộng đồng dân cư có quyền và nghĩa vụ sau:
Nghĩa vụ của các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng được quy định như thế nào?
Theo quy định tại Điều 9, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006, doanh nghiệp chế biến, kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng phải thực hiện đúng các nghĩa vụ sau đây:
Việc BVMT biển và hải đảo được quy định như thế nào?
Chương V, Luật BVMT năm 2014 quy định về BVMT biển và hải đảo như sau:
Những hành vi nào bị cấm đối với môi trường
Điều 7, Luật BVMT năm 2014 quy định những hành vi bị nghiêm cấm đối với môi trường bao gồm: Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên; Khai thác nguồn tài nguyên sinh vật bằng phương tiện, công cụ, phương pháp hủy diệt, không đúng thời vụ và sản lượng theo quy định của pháp luật...
Xin hỏi, những hoạt động BVMT được khuyến khích là gì?
Theo Điều 6, Luật BVMT năm 2014, những hoạt động BVMT được khuyến khích bao gồm:
Môi trường có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khoẻ con người, vậy Nhà nước có chính sách gì để BVMT?
Điều 5, Luật BVMT năm 2014 quy định chính sách của Nhà nước về BVMT như sau:
Không hoàn thổ sau khi khai thác khoáng sản có thể bị phạt đến 250 triệu đồng
Tại địa phương tôi, có rất nhiều chủ mỏ sau khi khai thác không chịu lấp các hố mỏ, mùa mưa tạo thành các vũng nước ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, mùa nắng thì gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. Xin hỏi, đối với các hành vi không chịu hoàn thổ, lấp hố mỏ sau khi khai thác thì pháp luật xử phạt như thế nào?
Hiện nay, môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vậy pháp luật quy định những điều kiện, yêu cầu nào về BVMT đối với làng nghề?
Pháp luật quy định làng nghề phải đáp ứng điều kiện về BVMT sau:
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu gì về BVMT?
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về BVMT:
Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm gì trong BVMT?
Trách nhiệm của khu kinh tế trong BVMT:
Việc thăm dò, khai thác nước dưới đất có được sử dụng các loại hóa chất không? Pháp luật có quy định như thế nào để BVMT nước dưới đất?
Pháp luật quy định về BVMT nước dưới đất như sau:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gì đối với công tác BVMT nước lưu vực sông (LVS) nội tỉnh?
Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với công tác BVMT nước LVS nội tỉnh, bao gồm: Công khai thông tin các nguồn thải vào LVS; Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn thải vào LVS...
Nước thải từ hoạt động sản xuất giấy vệ sinh của cơ sở A được xả trực tiếp xuống sông Hồng. Vậy cơ sở sản xuất A đã tuân thủ đúng Luật BVMT chưa? BVMT nước sông được pháp luật quy định như thế nào?
BVMT nước sông được quy định như sau:
Cộng đồng có quyền và trách nhiệm gì trong ứng phó với BĐKH?
Trong ứng phó với BĐKH, cộng đồng có quyền và trách nhiệm sau: Cộng đồng có quyền được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về BĐKH, trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước; Có trách nhiệm tham gia các hoạt động ứng phó với BĐKH...
Đối tượng nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Kế hoạch bảo vệ môi trường gồm có những nội dung gì?
Đối tượng phải lập kế hoạch BVMT bao gồm: Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những nội dung chính gì?
Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:
Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp nào?
Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:
Trong bảo vệ môi trường, những hành vi nào bị nghiêm cấm?
Trong BVMT những hành vi sau bị nghiêm cấm:
Những hoạt động bảo vệ môi trường nào được nhà nước khuyến khích?
Những hoạt động BVMT được khuyến khích như sau:
Bảo vệ môi trường tuân thủ những nguyên tắc gì?
Theo quy định tại Điều 4, Luật BVMT năm 2014, nguyên tắc BVMT được quy định như sau:
1 2 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 3329528