--%>
Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
Ngày 29/7/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định số 66/2019/NĐ-CP về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 1807/BTNMT-TCMT đề nghị UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện một số nội dung.
Tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi
Ngày 11/3/2019, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 1025/BTNMT-TCMT về việc tăng cường BVMT trong phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi.
Triển khai xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
Ngày 11/3/2019, Bộ TN&MT đã có văn bản số 1042/BTNMT-TCMT đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề xuất, giới thiệu tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc để xét tặng Giải thưởng.
Tăng cường huy động nhân lực tiến hành hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu
Ngày 18/1/2019, Bộ TN&MT đã có văn bản số 315/BTNMT-TCMT về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT.​​​
Một số hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 859/BTNMT-TTTTMT gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp.
Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước
Đó là chủ đề trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành TN&MT năm 2019, do Bộ trưởng Bộ TN&MT phát động, ngày 1/2/2019, tại Công văn số 585/BTNMT-TĐKTTT.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018
Bộ TN&MT vừa ban hành Văn bản số 6851/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về việc bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.
Công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Bộ TN&MT đã ban hành văn bản số 6352/BTNMT-CNTT đề nghị các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, các Sở TN&MT đẩy nhanh việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia và công khai Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu
Nhằm ngăn chặn nguy cơ rác thải công nghệ và phế liệu ồ ạt nhập vào Việt Nam, ngày 17/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu
Ngày 6/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.
Cấp phép bảo vệ công trình thủy lợi phải căn cứ vào các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động xả nước thải
Ngày 14/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2018/NĐ-CP trong đó quy định chi tiết việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình chính thức có hiệu lực
Từ ngày 1/4/2018, Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về BVMT trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành xây dựng chính thức có hiệu lực.
Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 22/3/2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nghị định về Bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam chính thức có hiệu lực
Từ ngày 10/11/2017, Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về Bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới) áp dụng đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam có hiệu lực thi hành.
Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
Ngày 17/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho pin, máy photocopy và bóng đèn LED
Ngày 11/9/2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định số 2186/QĐ-BTNMT công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho các sản phẩm: pin (NXVN 15:2017), máy photocopy (NXVN 16:2017), bóng đèn LED và mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng (NXVN 17:2017).
Hà Nội: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2020
Ngày 31/5/2017, Thành ủy Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác BVMT trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Triển khai kế hoạch các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường của TP. Hà Nội
Ngày 1/6/2017, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để BVMT trên địa bàn.
Trà Vinh thực hiện một số giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
Ngày 6/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong BVMT.
Tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động, thực vật hoang dã
Bộ TTN&MT đã ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Hà Nội: Đẩy mạnh quản lý chất thải và vệ sinh môi trường
UBND TP. Hà Nội đã cho ý kiến về công tác duy trì, quản lý chất thải và vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn TP tại nội dung Công văn số 1623/UBND-ĐT.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 4/4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 4/3/2013.
Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ngày 16/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí BVMT đối với nước thải.
Thành lập Hội đồng kỹ thuật đánh giá việc khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Ngày 21/10/2016, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2419/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng kỹ thuật (HĐKT) đánh giá việc khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh).
Thành lập Tổ soạn thảo Báo cáo “Đánh giá tác động của quá trình phát triển kinh tế lên môi trường trong giai đoạn 2006 - 2016
Ngày 7/10/2016 Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 2319/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Báo cáo Đánh giá tác động của quá trình phát triển kinh tế lên môi trường trong giai đoạn 2006 - 2016 và đề xuất giải pháp bảo đảm phát triển kinh tế hài hòa với BVMTvà tài nguyên thiên nhiên (Báo cáo).
Thẩm định danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2016 - 2020
Ngày 6/10/2016, Bộ TN&MT ban hành Quyết định 2310/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng thẩm định danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường và nhiễm độc chì tại xã Chỉ Đạo, Hưng Yên
Ngày 6/10/2016, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 8483/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về kế hoạch tổng thể xử lý ô nhiễm môi trường (ÔNMT) và nhiễm độc chì của người dân xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
Ngày 29/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1.880/QĐ-TTg về định mức bồi thường thiệt hại (BTTH) do sự cố môi trường biển cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.
Bộ TN&MT: Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
Ngày 29/9/2016, Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ÔNMT biển và hải đảo, hướng dẫn phân vùng rủi ro ÔNMT biển và hải đảo.
1 2 3 Trang tiếp theo

Thống kê

Lượt truy cập: 3329545