--%>

     Từ năm 2012, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đã được phê duyệt trên quan điểm đây là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, bảo đảm phát triển kinh tế nhanh và hiệu quả; tăng trưởng xanh phải do con người và vì con người trên cơ sở khoa học và công nghệ hiện đại… Nhiệm vụ chiến lược của quyết định này là giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đi từ xanh hóa sản xuất đến xanh hóa lối sống… Vậy nên, việc kêu gọi doanh nghiệp đi đầu ứng dụng khoa học và công nghệ thân thiện với môi trường vào sản xuất để phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường được đánh giá là Chương trình đúng hướng, có hiệu quả.
     Thông qua Chương trình, các doanh nghiệp đã góp phần chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh. Đặc biệt, khi doanh nghiệp phối hợp với cơ quan truyền thông giới thiệu những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường để người tiêu dùng biết và lựa chọn sử dụng là lúc lối sống xanh đang được hình thành. Càng nhiều sản phẩm xanh, càng nhiều người chọn lối sống xanh thì mục tiêu chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh càng nhanh đến đích.

 

Hồng Nhự (Theo Hà Nội mới)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3323622