--%>

     Ngày 13/8/2020, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

 

     Theo đó, Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được xây dựng trên cơ sở pháp lý là Luật BVMT năm 2014, Luật đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

     Theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về BVMT. Luật Đầu tư cũng quy định trong hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư phải có nội dung “đánh giá sơ bộ tác động môi trường”.

     Do vậy, Dự thảo Nghị định cần quy định việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư, được thể hiện là một phần trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Các nội dung này được trao đổi, thống nhất với Ban soạn thảo Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

     Cùng với đó, Nghị định cũng sẽ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư do giai đoạn xin chủ trương đầu tư chưa có đầy đủ nội dung thực hiện dự án đầu tư để tiến hành đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, gỡ vướng cho các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn không bị chậm triển khai do chưa thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường cần bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật BVMT và các quy định pháp luật liên quan như Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020. Do đó, Dự thảo Nghị định cần bảo đảm phù hợp với thực tế, hợp lý, khoa học, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta; khắc phục, xử lý những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư theo quy định của Luật BVMT năm 2014.

     Cũng theo Thứ trưởng, nội dung của Nghị định cần kế thừa nội dung các quy định của Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) trong bối cảnh Chính phủ đã đồng ý bổ sung Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2020 và dự kiến sẽ trình Chính phủ trong năm 2020. Theo đó, việc quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường tập trung quy định những điều, khoản chi tiết cho phù hợp với các quy định mới, khắc phục ngay những bất cập từ thực tiễn.

 

 Hồng Nhung

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3269644