--%>

     Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ năm 2010 - 2020. Đây là Chương trình lần đầu được tổ chức với chủ đề chuyên về công tác bảo tồn loài hoang dã - một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động quản lý nhà nước về BVMT cũng như công tác bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học (ĐDSH) và tổ chức thực thi Luật ĐDSH, các cam kết quốc tế khác.

     Theo đó, Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày ĐDSH (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6), thập niên về ĐDSH; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo tồn ĐDSH; ghi nhận, vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn từ năm 2010 - 2020 (thập niên ĐDSH của toàn thế giới); khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục cống hiến cho công tác bảo tồn ĐDSH, đặc biệt là bảo tồn các loài hoang dã; nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào của cộng đồng về ĐDSH Việt Nam cũng như công tác bảo tồn, phát triển bền vững ĐDSH của nước ta thời gian tới.

 

 Lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ Động vật hoang dã do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức ngày 2/12/2019, tại Hà Nội

 

     Cá nhân, tổ chức tham gia Chương trình cần có công trình, đề tài, dự án nghiên cứu phát hiện mới về một hoặc nhiều loài động vật, thực vật hoang dã; đóng góp về bảo tồn, phát triển bền vững ĐDSH tại Việt Nam được công bố trên các tạp chí quốc tế hoặc trong nước (thuộc danh mục tạp chí ISI); Có sáng kiến, giải pháp được áp dụng thành công trong công tác bảo tồn các loài hoang dã được cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi áp dụng sáng kiến, giải pháp xác nhận; Tổ chức, cá nhân không vi phạm pháp luật và không có tranh chấp, khiếu kiện về đăng ký bản quyền.

     Đối với tiêu chí đánh giá tổ chức, cá nhân có hồ sơ được xét chọn, vinh danh đảm bảo một trong các tiêu chí sau: Đối với nghiên cứu phát hiện loài mới: Số lượng các công bố về việc phát hiện loài mới lần đầu tiên cho khoa học ở Việt Nam; Kết quả nghiên cứu đóng góp cho công tác bảo tồn loài, phát triển bền vững ĐDSH tại Việt Nam. Đối với sáng kiến, giải pháp về bảo tồn loài hoang dã: Số lượng sáng kiến, giải pháp về bảo tồn các loài hoang dã; Mức độ đóng góp cho việc xây dựng chính sách mới về bảo tồn loài, các mô hình bảo tồn tại chỗ, gây nuôi bảo tồn, cứu hộ… nhằm bảo tồn hiệu quả loài hoang dã.

     Hình thức vinh danh gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 5 tổ chức và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất do Hội đồng giới thiệu, tiền thưởng theo quy định hiện hành và hiện vật khen thưởng của Ban tổ chức, Nhà tài trợ; Giấy chứng nhận của Bộ TN&MT, hiện vật khen thưởng của Ban tổ chức và Nhà tài trợ. Hội đồng xét gồm đại diện các cơ quan về môi trường và nhiều nhà khoa học có úy tín, nhiều năm công tác lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, ĐDSH.

     Thời hạn tiếp nhận tham gia Chương trình là ngày 31/12/2020 (tính theo dấu bưu điện). Chương trình dự kiến tổng kết trao giải nhân dịp hưởng ứng Ngày Quốc tế ĐDSH (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2021.

 

Hồng Nhung

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3324733