--%>

     Theo thông tin từ Văn phòng Bộ NN&PTNT ngày 13/3/2020, tại cuộc họp Ban điều hành lần thứ 25 mới đây, Quỹ Khí hậu xanh đã phê duyệt khoản viện trợ 30,2 triệu USD thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) để viện trợ cho Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ trước tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam - SACCR”.

 

Tình trạng khô hạn ở Nam Trung bộ năm 2019 (Ảnh: Nguyễn Do)

     Được biết, Dự án này sẽ thực hiện trong 6 năm, trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 222.400 người dân ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa... Ngoài ra, hơn 335.000 người dân khác dự kiến cũng sẽ được hưởng lợi gián tiếp thông qua đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường tiếp cận thông tin về rủi ro khí hậu và phổ biến rộng rãi các thực hành tốt nhất về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 3324692