--%>

     Ngày 24/8/2020, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Công văn số 4060/UBND-NC về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về BVMT và quy tắc ứng xử gắn với việc BVMT" trên địa bàn TP.

     Theo đó, ngày 28/7/2020, UBND TP. Hà Nội đã phát động Cuộc thi trực tuyến trên website: https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP, trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi. Để việc triển khai cuộc thi được kịp thời, đảm bảo hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân Thủ đô tham gia dự thi, UBND TP đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND  quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch tổ chức Cuộc thi của UBND TP và Thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi; Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức TP tham gia dự thi.

     Bên cạnh đó, kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về BVMT, bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc ứng xử gắn với việc BVMT… đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

     Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương mình tham gia Cuộc thi; xem xét đánh giá ý thức tham gia cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng.

     Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai rộng rãi cuộc thi trên địa bàn. UBND TP đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn Luật sư, Hội luật gia TP có hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, thành viên các cấp tham gia Cuộc thi. Tòa án nhân dân TP, Viện Kiểm sát nhân dân TP có hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đơn vị và ngành mình tham gia Cuộc thi. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản chỉ đạo thông tin, hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi. Các cơ quan báo, đài TP tăng cường thời lượng, đưa tin, viết bài về Cuộc thi.

 

Đỗ Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3122855