--%>

 

TS. Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

 

PV: Là người có vai trò quyết định thành lập Bản tin BVMT (tiền thân của Tạp chí Môi trường) và là Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí, xin ông cho biết xuất phát từ ý tưởng nào mà ông có quyết định thành lập Bản tin BVMT, thưa ông?

   TS. Nguyễn Ngọc Sinh: Nói đúng ra thì Bản tin BVMT được phát hành xuất phát từ những hoạt động thực tiễn. Khi ra trường công tác ở Ủy ban Khoa học Nhà nước đầu những năm 70 của thế kỷ trước, tôi thấy thế giới bước vào Thập niên “Nhận thức về môi trường” 1972 – 1982. Chúng tôi cùng nhau vận động mở và tham gia tích cực vào chuyên mục “BVMT” trên tạp chí Hoạt động khoa học của Ủy ban (khi đó còn gọi là môi trường “sống”). Đến Thập niên “Hành động vì môi trường” 1982 – 1992, chúng tôi cùng nhau tích cực hoạt động để mong có đươc cơ quan cấp bộ về môi trường , có được một luật về môi trường và nâng cao “một bước” nhận thức cộng đồng về môi trường. May mắn là đến đầu những năm 90, những mong muốn đó đã được hiện thực một phần: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được thành lập năm 1992, Luật BVMT được Quốc hội thông qua năm 1993 và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam ra đời năm 1988. Vì thế, tôi cho rằng Bản tin BVMT của Cục Môi trường thuộc Bộ KHCN&MT được phát hành  ngay từ tháng 1 năm 1994 là kết quả tất yếu của các hoạt động trên.

PV: Từ một Bản tin và đến năm 1999 được nâng cấp lên Tạp chí, ông có những nhận xét và đánh giá gì về quá trình phát triển của Tạp chí?

    TS. Nguyễn Ngọc Sinh: Tôi đánh giá cao đóng góp của Tạp chí trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và trong công tác quản lý môi trường. Tạp chí về cơ bản đã truyền tải được những thông tin cần thiết đáp ứng mong muốn của người đọc, cập nhật được những xu thế phát triển của lĩnh vực môi trường  luôn phức tạp và biến động, tạo lập được diễn đàn cởi mở để trao đổi học thuật về những vấn đề liên quan. Tạp chí luôn tìm kiếm và mạnh dạn áp dụng các cách thức tiếp cận thông tin mới, hiện đại. Tôi rất ấn tượng việc Tạp chí đã phát hành đều đặn vói chất lượng bảo đảm trong suốt hai mươi năm qua cho dù có rất nhiều biến động về tổ chức, nhân sự, phương thức quản lý…

PV: Hiện nay, với tư cách là thành viên của Hội đồng Biên tập, theo ông Tạp chí cần phải có những định hướng phát triển gì để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý về BVMT?

    TS. Nguyễn Ngọc Sinh: Tôi nghĩ đơn giản là Tạp chí nên tiếp nối những bài học tốt thời gian qua, cố gắng tạo ra một sắc thái đặc trưng của mình và chú trọng nhiều hơn đến việc truyền tải các hoạt động đa dạng của cộng đồng.

 

Nguyên Hằng (Thực hiện)

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 1/2019)

Thống kê

Lượt truy cập: 3324720