--%>

    Hải Hậu (Nam Định) là huyện được chọn làm điểm của toàn quốc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015. Bằng cách làm độc đáo, sáng tạo theo phương châm "Lấy sức dân mà lo cho dân", "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", "Nền móng để xây dựng NTM phải từ mỗi thôn, xóm", đến năm 2015, 32/32 xã của huyện đều đạt 19/19 tiêu chí, đưa Hải Hậu trở thành huyện NTM. Năm 2017, Hải Hậu tiếp tục là 1 trong 3 huyện được Trung ương lựa chọn để xây dựng huyện NTM kiểu mẫu cùng với huyện Nam Đàn (Nghệ An), Xuân Lộc (Đồng Nai). Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí NTM, xây dựng Hải Hậu “là huyện khá giả, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống, xã hội nông thôn bình yên”, đến nay, sau 3 năm triển khai Đề án, huyện Hải Hậu đã đạt được những thành công nhất định.

 

Đường “nở hoa” ở Hải Hậu

 

    Về xây dựng mô hình xóm, xã NTM kiểu mẫu: Có 9 mô hình cấp xóm đã được huyện thẩm định đạt các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa (đã công nhận xóm 2; 3 thôn Phú Lễ, xã Hải Châu đạt xóm NTM kiểu mẫu); 3 xã (Hải Thanh, Hải Quang, Hải Châu) cơ bản hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan, môi trường, văn hóa; các xã còn lại đang tích cực xây dựng, hoàn thiện tiêu chí kiểu mẫu theo quy định của tỉnh.

    Cùng với đó, huyện Hải Hậu cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí: “Sáng” (Có hạ tầng nông thôn kiên cố, đồng bộ, kết nối), “Xanh, Sạch” (Cảnh quan, môi trường nông thôn xanh mát, sạch đẹp), “Đẹp” (Nếp sống văn minh, tiến bộ, giàu bản sắc truyền thống) đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được duyệt.

    Với truyền thống văn hóa, lịch sử hàng nghìn năm, Hải Hậu luôn giữ được bản sắc người Việt Nam chân chất, hồn hậu. Ngày nay, được cộng hưởng từ Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã đưa Hải Hậu trở thành điểm sáng của phong trào. Thời gian tới, huyện sẽ dồn lực, dồn sức, tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm “đường có điện có hoa, nhà có tên, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận”.

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 3122923