--%>

 

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

STT

ĐỊA PHƯƠNG

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

Tỉnh An Giang

02963.853709 / 02963.952438

sotnmt@angiang.gov.vn

2

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

08.888.00064

sotnmt@baria-vungtau.gov.vn

3

Tỉnh Bạc Liêu

0988.989.412

ccbvmtbl@gmail.com

4

Tỉnh Bắc Giang

0204.6289.289

duongdaynong_stnmt@bacgiang.gov.vn

5

Tỉnh Bắc Kạn

0915 344 000

nghidv.tn@backan.gov.vn

6

Tỉnh Bắc Ninh

0912.298.158

0912.621.667

0982.557.036

9089.550.637

nddong.stnmt@bacninh.gov.vn

lxhung.stnmt@bacninh.gov.vn

ldtho.stnmt@bacninh.gov.vn

dvduong.stnmt@bacninh.gov.vn

7

Tỉnh Bến Tre

0903.034.727

0918.219.151

0913.965.098

0913.184.684

stnmt@bentre.gov.vn

8

Tỉnh Bình Phước

0913.937.043

0913.798.265

0913.937.432

0918.212.169

sotnmt@binhphuoc.gov.vn

9

Tỉnh Bình Thuận

0918.370.055

thaidv@stnmt.binhthuan.gov.vn

10

Tỉnh Cao Bằng

0913.279.207

0206.3855.595

0206.3852.372

0206.3758.468

sotainguyenmoitruongcb@gmail.com

11

Tỉnh Cà Mau

0290.3836.286

0918.029.349

thanhtratnmt.camau@gmail.com

12

Thành phố Cần Thơ

0913.973.971

0947.707.879

sotnmt@cantho.gov.vn

13

Thành phố Hải Phòng

0225.3732.424

stnmt@haiphong.gov.vn

14

Tỉnh Gia Lai

0269.3871037

Thanhtra_stnmt@gialai.gov.vn

15

Tỉnh Hòa Bình

0888.363.866

stnmt@hoabinh.gov.vn

16

Tỉnh Hà Giang

0219.3.860613

0912606481

ttra.stnmt@hagiang.gov.vn

17

Tỉnh Hà Nam

0226.3852.571

laivanminh@hanam.gov.vn

18

Tỉnh Hà Tĩnh

0239.3857974

sotainguyen_moitruong@hatinh.gov.vn

19

Tỉnh Hưng Yên

0221.3863 624

vanphong.tnhy@gmail.com

20

Tỉnh Hải Dương

0320.3898051

thanhtratnmthd@gmail.com

21

Tỉnh Hậu Giang

0123.3365.247

tainguyenhg@yahoo.com

22

Tỉnh Điện Biên

0215.3811.161

01213.006.113

0215.3810.778

0983.023.293

ccmtdb@gmail.com

23

Tỉnh Đắk Lắk

02623.854643

thanhtra@tnmt.daklak.gov.vn

thanhtratnmtdaklak@gmail.com

24

Tỉnh Đắk Nông

0261.3549.046

0913.436.721

0978.091.092

0961.756.348

0902.800.481

0934.906.879

duongdaynong.bvmt@daknong.gov.vn

25

Tỉnh Đồng Nai

0915.542.054

vbstnmt@dongnai.gov.vn

26

Tỉnh Đồng Tháp

0277.3854.614

sotnmt@dongthap.gov.vn

27

Tỉnh Khánh Hòa

0258.3822.654

0967.807979

stnmt@khanhhoa.gov.vn

28

Tỉnh Kon Tum

0606.558.006 / 0983.593.006

0603.919.159 / 0987.082.777

0606.856.159 / 0905.713.189

phamduchanh-kontum@chinhphu.vn

tschau.stnmt@kontum.gov.vn

htvien.stnmt@kontum.gov.vn

29

Tỉnh Kiên Giang

02973.778.456

stnmt@kiengiang.gov.vn

30

Tỉnh Lai Châu

0213.3877.516

0912.027.074

ttratnmtlc@gmail.com

31

Tỉnh Long An

0272.3820.828

stnmt@longan.gov.vn

32

Tỉnh Lào Cai

0888.500.999

0916.389.469

chicucbvmt-stnmt@laocai.gov.vn

33

Tỉnh Lâm Đồng

0911.138.558

phuongnvtnmt@lamdong.gov.vn

34

Tỉnh Lạng Sơn

0205.3874.273

0205.3719757

0205.3719.390

0918.622.326

0205.3812.188

0916.783.607

nhchien@langson.gov.vn

ndduyet@langson.gov.vn

nkanh@langson.gov.vn

cvnam@langson.gov.vn

 

35

Tỉnh Nam Định

0228.3866.268

thanhtraso.tnmt@namdinh.chinhphu.vn

36

Tỉnh Nghệ An

0888.695.658

phongkiemsoatonhiem.na@gmail.com

37

Tỉnh Ninh Thuận

068.3835.950

ccbvmt@ninhthuan.gov.vn

38

Tỉnh Phú Thọ

0946.476.889 / 0932.228.787 / 02103.843.784

0982.021.378 / 02103.992.079

sotnmt.phutho@gmail.com

39

Tỉnh Quảng Bình

0232.3842.984

0982.263.098

stnmt@quangbinh.gov.vn

40

Tỉnh Quảng Nam

0905.119.661

sotnmtquangnam@gmail.com

41

Tỉnh Quảng Ngãi

0977.441.606

0255.3712.537

tnpaonhiemmt.stnmtqngai@gmail.com

42

Tỉnh Quảng Ninh

0912.229.486

tranngoan.qn@gmail.com

43

Tỉnh Quảng Trị

0233.3854.382

0124.541.4567

ccbvmoitruong@quangtri.gov.vn

44

Tỉnh Sóc Trăng

02993.820514

02993.823617

0913.983.744

thanhtra.sotnmt@soctrang.gov.vn

45

Tỉnh Thanh Hóa

0237.6256.147

0912.163.399

0983.651.527

levanbinhtnmt@gmail.com

quangchien.stnmtthanhhoa@gmail.com

46

Tỉnh Thái Bình

0227.3731.313

0227.3732.323

0227.3836336

thanhtrastnmttb@gmail.com

47

Tỉnh Thái Nguyên

0280.3656.659

thanhtra@tnmtthainguyen.gov.vn

48

Tỉnh Tiền Giang

0273.3877.035

 0918.775.718

0273.3887629

0909.012.018

stnmt.thanhtra@tiengiang.gov.vn

ccbvmt.stnmt@tiengiang.gov.vn

49

Tỉnh Trà Vinh

0962.248.214

stnmt@travinh.gov.vn

50

Tỉnh Tuyên Quang

027.3822.863

tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn

tnmt.tg@gmail.com

51

Tỉnh Tây Ninh

0276.3815.198

0913.144.810

0918.142.432

0972.505.000

sotmnt@tayninh.gov.vn

52

Tỉnh Vĩnh Phúc

0211.1022

0211.3500.459

0211.3847.700

duongdaynong@vinhphuc.gov.vn

sotnmt@vinhphuc.gov.vn

53

Tỉnh Yên Bái

0913.077.037

0914.608.758

baovemt.stnmt@yenbai.gov.vn

Thống kê

Lượt truy cập: 3329518