--%>

     Từ ngày 20 - 22/9/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-CV) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái” cho gần 40 học viên là đại diện đơn vị mua sắm công thuộc các Bộ/ban, ngành; Tổng công ty; Tập đoàn Nhà nước; Doanh nghiệp...

     Mục tiêu của Hội thảo nhằm hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam xây dựng năng lực và kỹ thuật, xây dựng các chính sách về sản xuất xanh và mua sắm sản phẩm bền vững, đồng thời, tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, cơ quan quản lý, khu vực tư nhân về xây dựng chính sách nhằm bảo đảm lồng ghép giữa sản xuất xanh và mua sắm xanh bền vững trong quá trình ra quyết định. 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và thống nhất ý kiến cho rằng, mua sắm công xanh có thể được xây dựng và triển khai thực hiện với sự đồng thuận, hỗ trợ từ phía Chính phủ và sự hợp tác giữa các Bộ, ngành thông qua việc ban hành các chính sách và các văn bản hướng dẫn chi tiết. Vì vậy, Chính phủ cần rà soát các văn bản quy định về mua sắm công và các văn bản quy định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, để xây dựng một khung pháp lý về mua sắm công xanh, cũng như tích hợp các tiêu chí môi trường vào quy trình mua sắm. Bên cạnh đó, xây dựng và từng bước mở rộng chiến dịch nâng cao nhận thức về mua sắm xanh, đặc biệt chú trọng đào tạo cho các cán bộ mua sắm trong các cơ quan nhà nước về mua sắm công xanh thông qua các lớp đào tạo, tập huấn, nhất là đưa nội dung tập huấn về mua sắm công xanh tích hợp vào các khóa đào tạo về chứng chỉ đấu thầu...  Ngoài ra, Chính phủ cần có các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường nhằm khuyến khích và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh các sản phẩm này… 

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3326705