--%>

    Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thị xã Phú Thọ (tỉnh Thanh Háo) đã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); hạ tầng NTM có nhiều thay đổi, 100% đường trục xã, đường giao thông thôn xóm được bê tông hóa; 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo các phương tiện sản xuất, đi lại thuận lợi. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, an ninh lương thực được đảm bảo; nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung đã được xây dựng như: Sản xuất rau an toàn, lúa chất lượng cao, cây ăn quả, chè xanh… Hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người tại 5 xã đạt  chuẩn NTM gần 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại các xã giảm còn 2,26%; lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường đều đạt chuẩn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng lên. Với những thành tựu đó, ngày 11/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1218/QĐ-TTg về việc công nhận thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

 

Hội Phụ nữ xã Phú Hộ xây dựng các đoạn đường tự quản

 

    Đặc biệt, 5/5 xã của thị xã Phú Thọ đều đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17); những chỉ tiêu nhỏ trong tiêu chí số 17 ở các xã đều đạt khá cao. Chỉ tính đến hết năm 2018, toàn thị xã có 12.120/12.144 hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 99,8%; trong đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ xí nghiệp cấp nước Phú Thọ và các hệ thống máy lọc nước gia đình là 7.335/12.144 hộ, đạt 60,4%. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề trên địa bàn thị xã luôn đảm bảo quy định về BVMT; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều có đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường... Ngoài ra, UBND thị xã còn thường xuyên chỉ đạo chính quyền các địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng về công tác BVMT.

    Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã cũng thường xuyên phát động các phong trào như: trồng hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét ao hồ, kênh mương, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp...

    Thị xã Phú Thọ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí; trong năm 2020, địa phương phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tới năm 2025, thị xã phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.


Thu Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 3269634