--%>

    Nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác BVMT, giảm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Công văn số 4512/UBND-GT hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.

 

 

    Cụ thể, chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 4 nhóm: Tái chế, tái sử dụng (giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy tinh các loại); Các chất hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ quả, xác động vật); Chất thải nguy hại (pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, thiết bị điện tử hỏng); Chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng). Đồng thời, chất thải rắn sinh hoạt tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được lưu chứa trong các bao bì, thiết bị phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

    Theo đó, đơn vị/cá nhân thu gom, vận chuyển phải đảm bảo tổ chức thu gom, vận chuyển riêng các nhóm chất thải sinh hoạt sau phân loại. Riêng chất thải nguy hại thực hiện thu gom, lưu chứa tại một số điểm tập kết được UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn và được thu gom, vận chuyển theo quy định. Đối với nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể bán, cho các tổ chức, cá nhân thu mua phế liệu hoặc các tổ chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Trường hợp không cho hoặc bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thì chủ nguồn thải, hộ gia đình phải bỏ vào thùng chứa rác riêng biệt.

    Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải phải đảm bảo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế và phải thu gom riêng biệt từng nhóm chất thải sinh hoạt sau phân loại. Bên cạnh đó, các phương tiện thu gom, vận chuyển ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông, phải đảm bảo quy định về quy định về vệ sinh môi trường, không rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, nước rỉ rác trong quá trình thu gom, vận chuyển.

    UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ về quản lý môi trường tại các địa phương căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT để lập biên bản vi phạm hành chính xử lý các hành vi vi phạm quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, chôn lấp, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 3122943