--%>

     Nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân và diện tích công viên, cây xanh trên địa bàn, UBND TP. Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các quận, huyện, Sở/ngành có liên quan triển khai một số nội dung.

     Theo đó, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát, báo cáo về quỹ đất quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn hiện nay, hoàn tất trong tháng 5/2017 (lập theo danh mục, quy mô, hiện trạng, kế hoạch thực hiện...); trong đó, cần nêu rõ chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng hiện nay và theo quy hoạch, tình hình triển khai xây dựng các công viên công cộng và quy mô các khu đất đã điều chỉnh từ cây xanh sử dụng công cộng sang loại đất khác trong 5 năm vừa qua.

 


TP yêu cầu nêu rõ chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng hiện nay và theo quy hoạch

 

     Qua đó, đánh giá về tính khả thi đối với các khu đất quy hoạch đất cây xanh sử dụng công cộng nhưng chưa được đầu tư xây dựng, nhằm hạn chế tình trạng có quy hoạch nhưng không có kế hoạch, triển khai thực hiện.

     Bên cạnh đó, TP yêu cầu Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi và báo cáo các kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu cho TP ban hành chương trình phát triển mảng xanh, công viên của TP trong 5 năm, giai đoạn 2017 - 2022.

     Ngoài ra, Sở còn được yêu cầu phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện trong việc kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư, phát triển các công viên công cộng có quy mô lớn.

     Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì thành lập tổ liên ngành (bao gồm UBND các quận, huyện theo địa bàn, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Giao thông vận tải), xây dựng chương trình kiểm tra định kỳ đối với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh của các dự án khu dân cư trên địa bàn; trước mắt tập trung vào các dự án có quy mô lớn và đã có người dân vào sinh sống ổn định…

 

Châu Loan

Thống kê

Lượt truy cập: 3323494