--%>

     Theo thống kê của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), trong 1/4 thế kỷ qua, kinh tế thế giới đã tăng trưởng gấp 4 lần, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Tuy nhiên, 60% các hàng hóa và dịch vụ hệ sinh thái của thế giới là cơ sở sinh kế quan trọng lại đang xuống cấp hoặc sử dụng thiếu bền vững do tăng trưởng kinh tế chủ yếu thông qua khai thác tài nguyên thiên nhiên, không chú ý tới khả năng tái tạo, khiến hệ sinh thái đang ngày càng xuống cấp.

     Cùng lúc phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng tài chính và kinh tế gần đây, thế giới đã nhận thấy những yếu kém và rủi ro trong cấu trúc mô hình kinh tế và sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, sự phát thải khí nhà kính quá mức gây ra hiện tượng biến đổi khí hậu. Những áp lực này đã tập hợp cộng đồng các quốc gia, tổ chức, thể chế để tìm những hướng phát triển mới hài hòa hơn với thiên nhiên và nền  Kinh tế xanh (KTX) là yêu cầu cơ bản đối với sự sống còn của các quốc gia.

 

 

     Theo UNEP, nền  KTX là nền kinh tế nâng cao đời sống của con người, cải thiện công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể những rủi ro môi trường cũng như những thiếu hụt sinh thái và phát triển xanh hay còn gọi là tăng trưởng xanh (TTX) chính là công cụ cần thiết để hướng tới nền KTX đó. Theo đó, TTX là quá trình tái cơ cấu lại hoạt động kinh tế và cơ sở hạ tầng để thu được kết quả các kết quả trên.

     Nội dung của TTX chủ yếu bao gồm các vấn đề: Sản xuất và tiêu dùng bền vững; Giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu; Xanh hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua phát triển công nghệ xanh, phát triển các ngành công nghiệp cao, sử dụng ít tài nguyên, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch; Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững; Bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên; Cải tổ và áp dụng các công cụ kinh tế; Xây dựng và thực hiện các chỉ số sinh thái.

 

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 3323519