--%>

     Ngày 25/2/1999, Tạp chí Bảo vệ môi trường (tiền thân của Tạp chí Môi trường) được thành lập trên cơ sở từ Bản tin BVMT. Đến nay, Tạp chí đã tròn 20 năm - một khoảng thời gian đủ dài để khẳng định được vai trò và vị thế trong hệ thống các cơ quan báo chí.

     Là cơ quan báo chí chuyên ngành môi trường đầu tiên được cấp phép và hoạt động chính thức ở Việt Nam, Tạp chí Môi trường đã trải qua nhiều đơn vị chủ quản khác nhau (Cục Môi trường từ năm 1999 - tháng 7/2002; Cục BVMT từ tháng 8/2002 - 2008 và Tổng cục Môi trường từ năm 2009 đến nay). Trong mỗi giai đoạn phát triển, Tạp chí luôn thực hiện đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, BVMT, góp phần vào thành công chung của ngành TN&MT.

  • Người bạn đồng hành tin cậy của các nhà quản lý, nhà khoa học và độc giả cả nước

     Tạp chí BVMT (Cục Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường) ra đời trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH). Trong giai đoạn này, công tác BVMT ở nước ta chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường nhiều nơi vẫn tiếp tục bị ô nhiễm và suy thoái, có nơi nghiêm trọng. Việc thi hành pháp luật BVMT chưa nghiêm minh. Ý thức tự giác bảo vệ và giữ gìn môi trường công cộng chưa trở thành thói quen trong cách sống của đại bộ phận dân cư. Do đó, BVMT là một vấn đề sống còn của đất nước; là nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc. Từ những yêu cầu của hoạt động thực tiễn, Tạp chí BVMT ra đời góp phần quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý môi trường thông qua hoạt động truyền thông báo chí nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng.

     Ngay từ những số đầu tiên xuất bản, với những bài viết chất lượng, phản ánh sinh động và chân thực hiện trạng môi trường, những mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Tạp chí tích cực góp phần vào việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác BVMT, từ đó tạo bước chuyển biến trong hành động của người dân và doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng các bài viết, Tạp chí đã mời các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đầu ngành có uy tín trong lĩnh vực quản lý, BVMT tham gia vào Hội đồng biên tập. Do đó, các bài viết đăng trên Tạp chí được thẩm định nội dung, chất lượng, có hàm lượng khoa học, giá trị lý luận, thực tiễn cũng như quản lý cao.

 

Thứ trưởng Bộ KHCN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại Cuộc họp mặt cộng tác viên Tạp chí năm 1999

 

     Tạp chí đã bám sát các hoạt động của cơ quan quản lý môi trường, kịp thời truyền tải những định hướng, chỉ đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước về công tác BVMT, như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Đây chính là Nghị quyết đầu tiên của Đảng về BVMT, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng đối với công tác BVMT. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của Đảng, Tạp chí luôn có những bài viết tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 1993; Chiến lược BVMT quốc gia giai đoạn 2001 - 2010 và Kế hoạch hành động môi trường 2001- 2005…; phát hiện, cổ vũ các phong trào cộng đồng tham gia BVMT; giới thiệu các kết quả nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác BVMT… Trong giai đoạn từ năm 1999 đến tháng 7/2002, Tạp chí đã đăng tải hơn 2.000 tin, bài, ảnh, cung cấp thông tin thiết thực về lĩnh vực môi trường cho toàn ngành và cho xã hội. Với việc không ngừng cải tiến về hình thức, đổi mới nội dung thông tin, Tạp chí đã thực sự trở thành bạn đồng hành gần gũi, tin cậy của các nhà quản lý, nhà khoa học và độc giả cả nước.

  • Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nội dung và hình thức

     Ngày 5/8/2002, Bộ TN&MT được thành lập, trong đó môi trường là một trong những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Tạp chí BVMT lúc này trực thuộc Cục BVMT (Bộ TN&MT). Mặc dù có sự thay đổi về tổ chức, nhưng Tạp chí BVMT vẫn tiếp tục phát huy có hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ tháng 8/2002, Tạp chí BVMT được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ TT&TT) cấp phép xuất bản tháng/kỳ, 60 trang, khuôn khổ tăng lên 21x29 cm, với 7 chuyên mục và phát hành rộng rãi trong cả nước. 

     Trong xu hướng hội nhập kinh tế thế giới, Bộ Chính trị BCH TW Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 41- NQ/TW về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2003 QĐ-TTg ngày 22/4/2003 về việc phê duyệt “ Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”; Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020... Giai đoạn từ tháng 8/2002 đến năm 2008 còn đánh dấu sự thành công trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT, đó là việc ban hành Luật BVMT năm 2005 và Luật ĐDSH năm 2008 đã tạo nên một hệ thống pháp luật về BVMT ngày càng toàn diện, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác BVMT trên phạm vi cả nước. Trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đối với đất nước, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ TN&MT, Cục BVMT, Tạp chí đã chủ động mở thêm các chuyên mục mới, hướng về địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng… qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về BVMT.

     Bên cạnh việc xuất bản định kỳ, Tạp chí còn xuất bản các số chuyên đề với nội dung sâu, tập trung về các vấn đề, sự kiện môi trường nổi bật. Số chuyên đề đầu tiên được ra mắt vào tháng 9/2002, nội dung trọng tâm về phát triển bền vững (PTBV), cung cấp thông tin đa dạng, chuyên sâu, phát hành ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về PTBV được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi và số chuyên đề 2 (tháng 12/2002) về nội dung hội nhập kinh tế quốc tế với vấn đề BVMT; Biên soạn “Tuyển tập chọn lọc các bài đăng từ năm 1999 - 2003”, nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về diễn biến môi trường cũng như các hoạt động BVMT đất nước.

 

TS. Trần Hồng Hà, Cục trưởng - Tổng biên tập Tạp chí chủ trì cuộc họp báo giới thiệu về việc tổ chức

Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc về BVMT và cung cấp nước sạch lần thứ I tháng 12/2007

 

     Ngoài ra, Tạp chí còn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về môi trường thông qua các cuộc thi do Cục BVMT phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức. Tạp chí đã đăng tải hàng trăm tác phẩm với các chủ đề: Tranh cổ động, tranh thiếu nhi, ảnh báo chí về môi trường không khí, các bài viết tiêu biểu trong Cuộc thi báo chí toàn quốc viết về môi trường… Thông qua các cuộc thi trên đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học của các tầng lớp nhân dân; phê phán những hành vi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời biểu dương các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có thành tích trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

  • Đa dạng hóa các hoạt động, đánh dấu sự trưởng thành trong giai đoạn phát triển mới

     Năm 2008 là mốc dấu quan trọng đối với ngành TN&MT, đó là sự ra đời Nghị định số 25/2008 NĐ-CP ngày 4/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của Bộ TN&MT và việc thành lập Tổng cục Môi trường theo Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường. Trên cơ sở đó, Tạp chí BVMT được tổ chức và cơ cấu lại và đổi tên thành Tạp chí Môi trường. Đây là một mốc quan trọng, tạo lập thế và lực cho Tạp chí trong giai đoạn phát triển mới.

     Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Môi trường trong quá trình phát triển Tạp chí đã đổi mới về nội dung và số lượng các chuyên mục nhằm cung cấp, trao đổi thông tin về các vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng, hội nhập toàn cầu và những vấn đề môi trường gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, mở ra diễn đàn cung cấp, trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thực tiễn công tác BVMT cho cộng đồng doanh nghiệp - một cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững đất nước.

     Trong hơn 10 năm qua (từ năm 2008 đến nay), Tạp chí Môi trường đã xuất bản và phát hành hơn 155 số (116 số định kỳ, 20 số chuyên đề tiếng Việt, 17 số chuyên đề tiếng Anh)... đăng tải hàng chục nghìn bài, tin, ảnh về các nội dung định hướng chỉ đạo, chủ trương, chính sách, các văn bản luật pháp và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực BVMT như Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; Chỉ thị số 28/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Triển khai Luật BVMT năm 2014, Luật ĐDSH; Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030… Đặc biệt, Tạp chí đã biên soạn hai ấn phẩm “Tuyển tập chọn lọc các bài viết đăng từ năm 2004 - 2008 và năm 2009 - 2013” gồm 250 bài chọn lọc từ hàng nghìn bài viết đã được đăng tải trong giai đoạn này, phản ánh một cách cô đọng và hệ thống những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về môi trường; kết quả nghiên cứu, điều tra; các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường được áp dụng, các mô hình điển hình tiên tiến đóng góp hiệu quả cho công tác BVMT.

     Nhằm tạo nên diễn đàn rộng lớn, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần thay đổi thái độ, hành vi của cộng đồng trong công tác BVMT, bên cạnh duy trì xuất bản định kỳ tháng/số, năm 2012, Tạp chí Môi trường bắt đầu xuất bản số chuyên đề tiếng Anh, với các nội dung quan trọng, vấn đề lớn về chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực môi trường; đồng thời giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên, con người và môi trường Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

     Năm 2013, Tạp chí Môi trường điện tử (tapchimoitruong.vn) được xây dựng và đi vào hoạt động theo Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, tạo thêm một kênh thông tin mới, một đầu ra của Tạp chí Môi trường bản in, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh, chính thống về công tác quản lý BVMT, qua đó mở rộng đối tượng bạn đọc. Sau 5 năm đi vào hoạt động, tapchimoitruong.vn đã cập nhật gần 10.000 tin, bài thu hút lượng lớn người truy cập, tìm kiếm thông tin.

 

 

Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí chủ trì họp Hội đồng Biên tập năm 2013

 

     Với vị thế và vai trò ngày càng được khẳng định, từ năm 2008 đến nay, Tạp chí là đầu mối cung cấp thông tin và phối hợp các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý, BVMT với các cơ quan thông tin đại chúng. Tạp chí đã phối hợp với các cơ quan báo chí có số lượng bạn đọc lớn và phát hành rộng rãi trên toàn quốc xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục về môi trường định kỳ, góp phần đa dạng hóa kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về môi trường. Đến nay đã có hàng vạn bài báo, tin và ảnh về môi trường (cả tiếng Việt và tiếng Anh) đã được đăng tải (cả trên báo in và báo điện tử) trên các báo như: Đại biểu nhân dân, Đại đoàn kết, Diễn đàn doanh nghiệp, Truyền hình Thông tấn-Vnews  (TTXVN), Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Vietnam News, Vietnam Economic News, Chuyên đề Tin trong nước, Chuyên đề Dân tộc và Miền núi, Lao động, Khoa học và đời sống, Đất Việt, An ninh Thủ đô, Đời sống và Pháp luật... tạo thành một mạng lưới cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời cho cộng đồng, xã hội về các hoạt động quản lý, BVMT của đất nước. Đặc biệt, từ hơn 5 năm trở lại đây, Tạp chí đã phối hợp xây dựng và duy trì ổn định chuyên trang “Môi trường” trên báo Đại biểu nhân dân, chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống” trên báo Đại đoàn kết, chuyên mục “Doanh nghiệp và Môi trường” trên báo Diễn đàn doanh nghiệp, chuyên mục “Môi trường” báo Vietnam News và chương trình “Môi trường & Phát triển bền vững” Truyền hình Thông tấn-Vnews Các chuyên trang, chuyên mục, chương trình này đã trở thành một thương hiệu của các báo trong những năm gần đây.

 

Phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về BVMT

 

     Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đã tổ chức một số cuộc tọa đàm, khảo sát tìm hiểu thực tế về các vấn đề môi trường tại địa phương cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí để tạo cơ hội cho phóng viên các báo có điều kiện, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý môi trường các cấp cũng như người dân và doanh nghiệp… Đây là dịp để các phóng viên có điều kiện trải nghiệm thực tế, nắm bắt thông tin nhanh, chính xác, đa chiều và khách quan, nâng cao chất lượng các bài viết, sản phẩm báo chí. Từ hoạt động phối hợp này, Tạp chí xây dựng và duy trì được mạng lưới cộng tác viên báo chí, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền chung về BVMT.

 

Đoàn khảo sát thực tế cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tại Nhà máy khu xử lý nước thải tập trung (Đền Lừ, Hà Nội) năm 2013

 

     Khẳng định vai trò, vị thế cơ quan báo chí chuyên ngành về môi trường

     Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí đã được lãnh đạo Bộ TN&MT trao tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền, báo chí năm 2008 và 2014; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường tặng Giấy khen về các thành tích hoạt động trong lĩnh vực truyền thông báo chí về môi trường; Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xây dựng Hội; Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

      Những thành tựu đạt được của Tạp chí ngày hôm nay là công sức đóng góp, tâm huyết sự cống hiến thầm lặng của các thế hệ lãnh đạo, sự nỗ lực lao động của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động trong suốt 20 năm qua. Trong đó, phải kể đến đóng góp của những thế hệ Lãnh đạo đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển Tạp chí Môi trường qua các thời kỳ như: TS. Nguyễn Ngọc Sinh - Cục trưởng Cục Môi trường - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Biên tập Bản tin BVMT, tiền thân của Tạp chí BVMT, hiện nay là Chủ tịch Hội BVTN&MTVN; PGS.TS Trương Mạnh Tiến -  Phó Cục trưởng Cục Môi trường - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (1999 - 2003), hiện nay là Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam; TS. Trần Hồng Hà - Cục trưởng Cục BVMT, Bộ TN&MT, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (2004 - 2008), hiện nay là Bộ trưởng Bộ TN&MT; Nhà báo Đỗ Thanh Thủy, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT (2008 - nay).

     Trong suốt 20 năm qua, Tạp chí đã dần khẳng định được vai trò và vị thế trong hệ thống các cơ quan báo chí. Tạp chí đã vươn lên xứng đáng là Tạp chí tiên phong chuyên ngành môi trường của nước ta, góp phần vào những thành tựu chung của ngành Tài nguyên và Môi trường. Hai mươi năm phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan chủ quản; sự phối hợp và ủng hộ có hiệu quả của các cơ quan hữu quan, sự cộng tác tích cực của đội ngũ cộng tác viên, cùng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, Tạp chí Môi trường đã từng bước lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn chính trị được giao.

     Kế thừa kinh nghiệm, thành tựu phát triển trong 20 năm qua, Tạp chí Môi trường tiếp tục phấn đấu và nỗ lực đổi mới vượt qua thách thức, nâng cao vai trò và vị thế cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT. Trước xu hướng phát triển báo chí dựa trên nền tảng công nghệ, thời gian tới, Tạp chí Môi trường tập trung xây dựng và thực hiện Đề án đổi mới, nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Tạp chí. Trong đó, Tạp chí tập trung nâng cao chất lượng nội dung, thường xuyên có những bài viết phân tích sâu, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; Đa dạng hóa các ấn phẩm tạo sự hấp dẫn đối với bạn đọc... Đồng thời, Tạp chí không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành môi trường Việt Nam, lĩnh vực báo chí nước nhà.

 

BBT

 

Những dấu mốc ghi nhận sự phát triển của Tạp chí Môi trường 20 năm qua

  • Tháng 2/1999, Tạp chí BVMT ra mắt bạn đọc số đầu tiên, xuất bản 2 tháng/kỳ, 48 trang, khuôn khổ 19x27 cm với 4 chuyên mục chính.

 

Số Tạp chí BVMT đầu tiên tháng 2/1999

 

     * Từ tháng 8/2000, Tạp chí được phép xuất bản tháng/kỳ, số trang 60, khuôn khổ 21x29 cm với 7 chuyên mục và phát hành rộng rãi trong cả nước.

     *  Tháng 10/2002, Tạp chí xuất bản số Chuyên đề đầu tiên, có nội dung trọng tâm về PTBV, cung cấp thông tin đa dạng, chuyên sâu phát hành ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh thế giới lần đầu tiên về PTBV được tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi vào tháng 6/2002.

 

Số Chuyên đề Tiếng Việt đầu tiên xuất bản vào tháng 10/2002

 

     * Năm 2009, Tạp chí BVMT đổi tên thành Tạp chí Môi trường (trực thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT).

 

Số Tạp chí Môi trường năm 2009

 

     * Năm 2011, Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường được thành lập và đến nay đã có 14 thành viên là những người có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển cơ quan báo chí nói riêng, sự nghiệp báo chí cách mạng nói chung.

     * Năm 2012, Tạp chí xuất bản số Chuyên đề tiếng Anh đầu tiên với các nội dung quan trọng, vấn đề lớn về chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực môi trường; giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên, con người và môi trường Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Đến nay, hàng năm, Tạp chí xuất bản 3 số chuyên đề tiếng Anh phát hành tới các đại sứ quán, đoàn ngoại giao, các tổ chức, dự án, chương trình hợp tác quốc tế cùng đông đảo các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam.

 

Số Chuyên đề Tiếng Anh đầu tiên xuất bản năm 2012

    

     * Năm 2013, Tạp chí Môi trường điện tử (tapchimoitruong.vn) được xây dựng và đi vào hoạt động theo Giấy phép Số 64/GP-TTĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông, tạo thêm một kênh thông tin mới, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh, chính thống về công tác quản lý BVMT, qua đó mở rộng đối tượng bạn đọc. Sau 5 năm đi vào hoạt động, tapchimoitruong.vn đã cập nhật gần 10.000 tin, bài thu hút lượng lớn người truy cập, tìm kiếm thông tin.

 

Tạp chí Môi trường điện tử: tapchimoitruong.vn

 

     Đến nay, Tạp chí Môi trường đã xuất bản 276 số (trong đó có 222 số định kỳ, 37 số Chuyên đề Tiếng Việt, 17 số Chuyên đề Tiếng Anh) cùng nhiều ấn phẩm khác và tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế cơ quan báo chí chuyên ngành về môi trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3326702