--%>

    Liên minh vận động chính sách kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước (Liên minh Nước sạch) là mạng lưới tập hợp các tổ chức phi chính phủ, cơ quan quản lý, cơ quan khoa học, tổ chức truyền thông, cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia pháp luật và môi trường cùng nhau nghiên cứu nhằm góp phần vào công tác xây dựng các chính sách về kiểm soát ô nhiễm nước (KSONN), thúc đẩy xây dựng Luật KSONN tại Việt Nam. Liên minh được khởi xướng và điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng từ năm 2013. Trong hơn 4 năm qua, Liên minh đã thực hiện nhiều nghiên cứu dựa trên vấn đề và tổ chức các hội thảo đối thoại chính sách, xây dựng mô hình bảo vệ nguồn nước dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái, phát triển các biện pháp ngăn ngừa và KSONN. Thông qua các hoạt động nên trên, Liên minh đã góp phần nâng cao hiểu biết về ô nhiễm nước và đưa ra những khuyến nghị về chính sách KSONN ở nước ta.

    Quá trình hoạt động của Liên minh là quá trình vận động chính sách dựa vào bằng chứng khoa học, trong đó công tác truyền thông đóng vai trò cốt lõi. Truyền thông là cầu nối chuyển tải các thông tin khoa học, phát triển các đối thoại tích cực giữa nhà lập pháp, các nhà khoa học và cộng đồng.

 

Tạp chí Môi trường và Liên minh Nước sạch phối hợp tổ chức Tọa đàm “Cơ sở khoa học trong truyền thông môi trường” ngày 15/3/2017, tại Hà Nội

 

    Tạp chí Môi trường đóng vai trò định hướng về chiến lược truyền thông cho Liên minh cũng như trực tiếp thực hiện các hoạt động truyền thông cho Liên minh. Trong suốt 4 năm, Tạp chí Môi trường đã đóng góp hỗ trợ các thành viên Liên minh trong lĩnh vực:

    Chủ động nâng cao năng lực cho báo chí về KSONN: Những ngày đầu tiên Liên minh bắt đầu hoạt động, khi khái niệm KSONN vẫn chưa thu hút được sự chú ý của truyền thông, Tạp chí đã đề xuất và tổ chức diễn đàn “Truyền thông với ngăn ngừa và KSONN: Từ thực tế đến chính sách”. Đây là Diễn đàn đầu tiên mang tính chuyên môn sâu dành cho các nhà báo, phóng viên thảo luận về các vấn đề liên quan tới KSONN như hiện trạng ô nhiễm nước, truyền thông về ô nhiễm nước, truyền thông vận động chính sách về ô nhiễm nước... Từ Diễn đàn này, các nhà báo đã tham gia vào các hội thảo của Liên minh tổ chức và đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức, ý chức chấp hành pháp luật về BVMT cho cộng đồng; giúp cơ quan quản lý nhà nước về môi trường quản lý tốt hơn, đưa ra cơ chế, chính sách phù hợp và kịp thời đối với công tác BVMT và phát triển bền vững; nhiều vụ việc vi phạm về môi trường được phát hiện và xử lý hiệu quả…

 

Tham gia Hội thảo KSONN

 

    Chủ động cung cấp thông tin về KSONN cho cơ quản lý về môi trường: Nhằm cung cấp thông tin toàn diện nhất về lĩnh vực KSONN cho cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam, trong năm 2014, Tạp chí đã xuất bản ấn phẩm chuyên ngành đầu tiên về KSONN gồm các bài viết, phân tích của các chuyên gia, nhà khoa học về hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt tại Việt Nam, các phân tích chính sách về những bất cập trong hệ thống pháp luật KSONN, kinh nghiệm của một số quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản trong KSONN. Ấn phẩm đã được gửi tới các cơ quan quản lý môi trường của 63 tỉnh/TP, các cơ quan xây dựng chính sách của Bộ TN&MT, nhà khoa học, nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực môi trường.

    Tiên phong định hướng truyền thông về KSONN: Những tháng đầu năm 2016, Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ ô nhiễm nước nghiêm trọng như cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung, cá chết ở Hồ Tây. Các sự kiện này đã gây được sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ của người dân trên cả nước, đặc biệt là người dân ở những vùng xảy ra sự cố. Để hỗ trợ các nhà báo làm môi trường có được cơ sở khoa học trong truyền thông ô nhiễm nước, đặc biệt ở các sự kiện môi trường phức tạp, Tạp chí Môi trường đã chủ động phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng tổ chức diễn đàn báo chí “Cơ sở khoa học trong truyền thông môi trường” vào 15/3/2017. Diễn đàn đã tạo ra không gian thảo luận cởi mở giữa các nhà báo về tầm quan trọng của căn cứ khoa học trong truyền thông môi trường, về ô nhiễm nước, vai trò, trách nhiệm của truyền thông trong phản ánh chính xác các mối quan hệ giữa chất lượng môi trường và sức khỏe, kinh tế, cộng đồng.

 

Tham gia Đoàn khảo sát cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Nhà máy nước thải Yên Sở, Hà Nội

 

    Chủ động cập nhật các thông tin về KSONN tới độc giả: Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề ô nhiễm nước, Tạp chí thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về các vụ ô nhiễm nước; giới thiệu các tấm gương tiêu biểu trong bảo vệ nguồn nước, kinh nghiệm quản lý ô nhiễm nước của các quốc gia trên thế giới…

    Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, Tạp chí Môi trường luôn đi tiên phong trong việc phản ánh các sự kiện; ghi nhận ý kiến, phân tích chính sách liên quan tới KSONN… cung cấp các bằng chứng khoa học từ thực tiễn để nâng cao nhận thức của người dân và cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương tới độc giả trong và ngoài nước.

 

Nguyễn Ngọc Lý

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Thống kê

Lượt truy cập: 3326709