--%>

 

PGS.TS. Trương Mạnh Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí giai đoạn 1999 - 2003

 

    Thời gian vụt trôi, vút nhanh như bóng câu qua cửa sổ! Mới đó mà đã 20 năm rồi! Nhìn lại những việc đã làm được, các thế hệ đội ngũ biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí đầu tiên về chuyên đề BVMT, chúng tôi thấy thật vinh dự, tự hào vì đã có những đóng góp nhỏ bé, khiêm tốn, nhưng hữu ích vào sự nghiệp chung của báo chí Cách mạng trong thời đại mới: Thời đại Hồ Chí Minh.

    Năm 1999, khi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) đã thành lập được hơn 6 năm, thời điểm này, lĩnh vực môi trường được giao cho Cục Môi trường quản lý ở cấp Trung ương, còn ở các tỉnh/thành phố là hệ thống mạng lưới cấp Sở KHCN&MT hoạt động ngày càng sâu rộng, đòi hỏi việc cung cấp, trao đổi thông tin chuyên ngành môi trường rất cấp thiết. Từ thực tiễn cuộc sống và xã hội đòi hỏi phải sớm có cơ quan báo chí về vấn đề môi trường. Bởi vậy, Bộ KHCN&MT đồng ý để Cục Môi trường làm thủ tục đề nghị Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí BVMT.

    Và ngay trước khi bước vào Thiên niên kỷ thứ 3 - “THIÊN NIÊN KỶ MÔI TRƯỜNG” năm 2000, hệ thống báo chí Cách mạng Việt Nam có thêm Tạp chí BVMT.

Chập chững những bước đi đầu tiên

     Tại thời điểm thành lập Tạp chí, không một ai trong Cục Môi trường có nghiệp vụ báo chí. Một Phó Cục trưởng được giao kiêm nhiệm làm Tổng Biên tập, tất cả Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục  đều đứng tên trong Ban biên tập Tạp chí. Những số Tạp chí đầu tiên đều đặn ra mắt bạn đọc với những tin, bài phản ánh hoạt động của Cục Môi trường, Bộ KHCN&MT và các địa phương trong cả nước. Sôi động nhất là hoạt động của các đợt thanh tra môi trường diện rộng trên toàn quốc. Phải nói rằng, vào thời điểm này đã thành lập lực lượng Thanh tra môi trường trực thuộc Cục Môi trường, tuy non trẻ nhưng tổ chức được nhiều hoạt động hiệu quả khi phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra của Bộ KHCN&MT và các Bộ/ngành hữu quan. Công tác thanh tra môi trường đã được chú trọng trong hoạt động của Cục Môi trường. Trong Dự án Tăng cường năng lực cho cơ quan BVMT Việt Nam (SEMA) do Thụy Điển tài trợ có riêng một hợp phần trọng điểm về Thanh tra Môi trường, với kết quả là xây dựng và ban hành cuốn Cẩm nang (Sách hướng dẫn) về thanh tra môi trường rất bổ ích cho hoạt động BVMT trên cả nước song song với việc triển khai hiệu quả các hợp phần của Dự án (hiện nay, Thanh tra chuyên ngành môi trường được cơ cấu lại trực thuộc lực lượng Thanh tra của Bộ TN&MT). Nội dung về công tác thanh tra cũng chính là một trong những nội dung mà Tạp chí phản ánh qua các tin, bài, hình ảnh ở hầu hết tất cả các số ra định kỳ.

     Đặc biệt, thời điểm đó, một trong những thông tin quan trọng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có Tạp chí là việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ. Việc tuyên truyền đã đạt kết quả rõ rệt (kinh tế, xã hội, môi trường) và thói quen không đốt pháo đã được duy trì cho đến  nay. Tiếp đến là việc Tạp chí được cấp mã số quốc tế ISSN, các bài báo khoa học chất lượng đáp ứng yêu cầu đăng trong chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi được tính điểm công trình khoa học.

     Có thể nói, tất cả các hoạt động trong lĩnh vực môi trường trên cả nước được phản ánh đầy đủ, thường xuyên trên Tạp chí, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Phát triển mạnh mẽ, bước đi vững chắc

    Hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn thuộc Cục Môi trường (Bộ KHCN&MT), từ năm 2003, Tạp chí chuyển sang giai đoạn mới trực thuộc Cục BVMT, sau đó trực thuộc Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho đến nay.

     Chưa bao giờ, công tác BVMT trở nên bức thiết như giai đoạn thập kỷ đầu Thế kỷ XXI. Bộ TN&MT được thành lập với 3 đơn vị về lĩnh vực môi trường, đó là Vụ Môi trường; Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường; Cục BVMT. Tạp chí trực thuộc Cục BVMT, đến khi thành lập Tổng cục Môi trường, Tạp chí được mang tên là Tạp chí Môi trường cho đến nay.

     20 năm với những đổi thay, với những bước chuyển mạnh mẽ không ngừng của đất nước, cũng như ngành TN&MT, Tạp chí Môi trường luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và ngày càng có chất lượng cao hơn, được bạn đọc xa gần trân quý. Đội ngũ các biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên của Tạp chí đang ngày càng trưởng thành và có chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của xã hội ngày càng cao, đặc biệt là trong kỷ nguyên mới: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0).

     Là một người được tham gia xây dựng Tạp chí, chúng tôi thực sự tự hào và mong Tạp chí không ngừng phát triển về mọi mặt. Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí hãy tiếp tục phấn đấu để đưa Tạp chí ngày càng lớn mạnh, đóng góp thiết thực hơn nữa cho xã hội, thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự điều hành của Chính phủ. 

     Hãy luôn xứng đáng là Tạp chí chuyên ngành tiên phong trong lĩnh vực môi trường cùng báo chí Cách mạng Việt Nam.

     Tạp chí Môi trường đang thực sự rạng rỡ tuổi 20!

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3324675