--%>

     Ngày 29/7/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả, biểu dương những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, thảo luận, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tổng cục Môi trường.Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

     Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức; đại diện các Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục Môi trường và Đại diện Công đoàn, Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục; Lãnh đạo cấp Phòng thuộc các đơn vị trực thuộc của Tổng cục Môi trường và các đại biểu được đơn vị cử tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết, xác định vai trò, sứ mệnh quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT ở Trung ương, trong giai đoạn 5 năm qua, Tổng cục Môi trường đã đoàn kết, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ, Bộ TN&MT và nhân dân giao phó, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội. Công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị trong Bộ thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ, ban hành Kế thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh; nhanh chóng nghiên cứu, áp dụng các công nghệ, giải pháp mới về hội thoại truyền hình trực tuyến… Có được những thành tích, kết quả đáng ghi nhận như trên là nhờ Tổng cục Môi trường đã phát động, làm tốt phong trào thi đua yêu nước trong toàn đơn vị theo đúng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Phong trào thi đua đã và đang trở thành động lực để khơi dậy và nhân lên sức mạnh tổng hợp trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ kết quả của phong trào thi đua, nhiều tập thể lao động xuất sắc, cá nhân tiên tiến đã được Bộ TN&MT và Tổng cục Môi trường ghi nhận, khen thưởng.

 

     

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội nghị

 

     Giai đoạn 2015 - 2020, Tổng cục Môi trường tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về BVMT; Hướng dẫn và triển khai chính sách pháp luật về BVMT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT 2014; hướng dẫn triển khai và tổ chức triển khai Luật Đa dạng sinh học 2008; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; Thông tư quy định chi tiết một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật BVMT. Cùng với đó, Tổng cục đã tham mưu, xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành: 7 Nghị định; 10 Đề án; 34 Thông tư; 2 văn bản liên tịch; xây dựng Dự thảo Luật BVMT sửa đổi trình Quốc hội, Dự thảo 3 Nghị định trình Chính phủ phê duyệt và triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, chuẩn bị 2 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam”; Kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Tổng cục theo Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg; tích cực triển khai thực hiện tăng cường công tác cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề môi trường nóng, sự cố môi trường mới nảy sinh; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện các chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ công tác BVMT trên phạm vi cả nước…

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Vũ Thị Mai Lan trao tặng Giải thưởng Gương mặt của năm 2019 do Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức

 

     Về kết quả các phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2020, thực hiện các phong trào thi đua do Bộ trưởng phát động, Tổng cục Môi trường đã xây dựng, ban hành chương trình công tác; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao; triển khai tốt việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ; chương trình hành động của Bộ thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Tổng cục đã tập trung toàn lực, phát huy sức mạnh tập thể để chủ động ứng phó, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục. Qua đó, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu về môi trường trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong Chương trình công tác của Tổng cục đạt mức đã đề ra. Cụ thể: hoàn thành, giải quyết khối lượng lớn các văn bản, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao.

     Trong 5 năm, Tổng cục đã tiếp nhận, giải quyết hơn 60.000 văn bản đến; soạn thảo phát hành 50.000 văn bản cấp Tổng cục; trình Bộ ban hành hơn 10.000 văn bản. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT tiếp tục được Tổng cục tập trung nguồn lực để thực hiện, coi là trọng tâm đột phá nhằm chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thanh tra theo chu trình cuốn chiếu đối với các cơ sở thuộc 17 loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn các tỉnh/thành phố trong cả nước. Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tiếp tục đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tổng cục đã triển khai nhiều quy định mới, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và nhiều quy định mới trong công tác BVMT. Nỗ lực bãi bỏ và cắt giảm trên 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực BVMT, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 15-25 ngày. Ban hành được quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính, quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính chậm tiến độ giảm rõ rệt năm sau so với năm trước. Các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến tích cực.

 

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019

     Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Quyết định số 2841/QĐ-BTNMT ngày 9/12/2016 tổ chức phát động “Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”, Tổng cục Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung tham mưu hoàn thành các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu Bộ trưởng báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách về môi trường nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Đề xuất, tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các đề án, dự án, nhiệm vụ lồng ghép trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành hướng dẫn thực hiện đối với tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã về môi trường được ban hành tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

     Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT về việc quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT, Tổng cục Môi trường đã đề nghị các đơn vị trực thuộc tiến hành triển khai thực hiện Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT về việc quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT.

     Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT về việc nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành TN&MT, Tổng cục Môi trường đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc Tổng cục tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/BCSĐTNMT…

     Tuy nhiên, do công tác BVMT có tính đặc thù, mang tính liên ngành, liên vùng cần có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan, đặc biệt do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm 2020 đã làm cho công tác quản lý nhà nước về BVMT của Tổng cục còn một số được kết quả chưa đạt mục tiêu như mong muốn. Cụ thể như: Tiến độ triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, giải quyết kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp, xử lý thủ tục hành chính về môi trường, xử lý các điểm nóng, bức xúc về ô nhiễm môi trường trong một số trường hợp còn chậm; tỷ lệ giải ngân còn chậm so với chương trình công tác đầu năm đã đề ra.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức trao Bằng khen Điển hình tiên tiến g​iai đoạn 2015-2020 cho đại diện các đơn vị

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng công tác thi đua khen thưởng của Tổng cục Môi trường luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị- xã hội, đặc biệt là Công đoàn và Đoàn Thanh niên hưởng ứng, quan tâm nên phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy cho việc hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Môi trường phải xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể, nội dung thi đua thật phong phú, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, trước mắt là thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2020-2025), lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua của Ngành TN&MT và chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

     Thứ nhất, tập trung cao độ vào việc hoàn thiện dự thảo Luật BVMT sửa đổi, kịp thời trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghi ̣định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng ngập nước; Thông tư quy định về hướng dẫn thực hiện báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường vì đây là hành lang pháp lý rất quan trọng để các địa phương, đơn vị có cơ sở tổ chức triển khai nhiều quy định mới trong lĩnh vực môi trường.

     Thứ hai, tiếp tục tham mưu, đề xuất phương án để thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP về phương án thống nhất quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước.

     Thứ ba, triển khai thực hiện tốt tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động thanh tra, đột xuất; thực hiện thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó theo quy định; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Về xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021, Lãnh đạo Tổng cục cần chỉ đạo rà soát kỹ đối tượng để bảo đảm đưa vào kế hoạch các đối tượng có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra, kiểm tra về BVMT.

     Thứ tư, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời phải liên tục đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ sức đảm đương thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong bối cảnh quản lý có nhiều thay đổi, hội nhập quốc tế.

     Thứ năm, tiếp tục cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, trong đó chú trọng đến chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính của đơn vị; phát huy được năng lực, sở trường của mỗi tập thể, cá nhân; có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời để khích lệ tinh thần làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

     Tại Hội nghị, đại diện cho lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và lãnh đạo Tổng cục Môi trường đã trao các danh hiệu Thi đua, khen thưởng của Bộ TN&MT năm 2018, 2019; Trao các danh hiệu Điển hình tiên tiến của Tổng cục Môi trường giai đoạn 2015-2020. Công đoàn Bộ cũng trao Quyết định và Giấy chứng nhận Giải thưởng Gương mặt của năm 2019 do Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cho Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức - nguyên Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Môi trường vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác công đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Hồng Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3269649