--%>

• Giai đoạn 1994 - 1998

   Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về chính sách, pháp luật cũng như kinh nghiệm, thực tiễn trong và ngoài nước về hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), Cục Môi trường phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xuất bản Bản tin BVMT và ra số đầu tiên vào tháng 2/1994. Có thể nói, Bản tin BVMT chính là tiền thân của Tạp chí BVMT, tên gọi đầu tiên của Tạp chí Môi trường.

   Là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời Tạp chí Môi trường, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, khi đó là Cục trưởng Cục Môi trường đã cùng một số cộng sự khởi động xuất bản Bản tin BVMT.

 

TS. Nguyễn Ngọc Sinh

(Tổng Biên tập Bản tin BVMT, tiền thân của Tạp chí BVMT (1994 – 1998)

 

   - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

   • Giai đoạn 1999 - 2003

   Sau khi xuất bản được khoảng 20 số Bản tin BVMT, được Vụ Báo chí (nay là Cục Báo chí) cấp Giấy phép phát hành, Tạp chí BVMT chính thức đi vào hoạt động, do PGS.TS Trương Mạnh Tiến làm Tổng Biên tập.

 

PGS.TS Trương Mạnh Tiến

(Tổng Biên tập đầu tiên của Tạp chí Bảo vệ Môi trường từ năm 1999 - 2003)

 

   - Học hàm, học vị: PGS.TS chuyên ngành Địa - Vật lý

   - Chức vụ khi là lãnh đạo Tạp chí: Chánh Văn phòng/ Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (1999 - 2003).

   - Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường (2006 - nay).

   • Giai đoạn 2004 - 2008

   Năm 2004, TS. Trần Hồng Hà - Quyền Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (2004 - 2008).

 

TS. Trần Hồng Hà

(Tổng biên tập Tạp chí Bảo vệ Môi trường từ năm 2004 - 2008)

 

    - Học hàm, học vị: TS chuyên ngành Tổ chức, quản lý khai thác khoáng sản

   - Chức vụ khi là lãnh đạo Tạp chí: Quyền Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT, Tổng Biên tập Tạp chí BVMT (2004 – 2008); Cục trưởng Cục BVMT - Bộ TN&MT (từ tháng 1/2005 - 9/2005); Cục trưởng Cục BVMT; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT (từ tháng 10/2005 - 6/2008); Thứ trưởng Bộ TN&MT (từ tháng 7/2008 - 12/2008).

   - Chức vụ hiện nay: Bộ trưởng Bộ TN&MT.

   • Giai đoạn 2008 - nay

   Ngày 8/12/2008, Bộ trưởng Bộ TN&MT ký Quyết định số 2256/QĐ-BTNMT thành lập Tạp chí Môi trường, trực thuộc Tổng cục Môi trường, là đơn vị sự nghiệp, hoạt động theo cơ chế tự chủ và do ông Đỗ Thanh Thủy – Phó Tổng Biên tập phụ trách. Từ tháng 10/2010 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Biên tập Đỗ Thanh Thủy, Tạp chí Môi trường đã từng bước trưởng thành, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong làng báo chí Việt Nam.

Thống kê

Lượt truy cập: 3326660