--%>

     Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 sẽ xây dựng Thái Nguyên là thành phố sinh thái, có chức năng tổng hợp (quản lý nhà nước, đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ, dịch vụ tài chính, ngân hàng và thương mại).

     Quy hoạch nêu rõ, đến năm 2020, Thái Nguyên sẽ có cơ cấu kinh tế hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững với các sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, thực hiện tăng trưởng xanh với mức độ phát thải các-bon giảm dần, tiến tới tạo dựng nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

 

 

     Về kinh tế: Đến 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tỉnh Thái Nguyên đạt 10 – 11,0%/năm; GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) đạt khoảng 80 – 81 triệu đồng, tương đương 3.100 USD (bằng mức trung bình của cả nước). Cơ cấu kinh tế: Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 47 – 48,0%, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 39,5 – 40,5% và khu vực nông – lâm – thủy sản chiếm khoảng 11,5 – 14,0%.

     Về văn hóa, xã hội: Theo quy hoạch, phấn đấu giảm tỷ suất sinh hàng năm khoảng 0,01 – 0,02%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,8 – 2,0%/năm. Bên cạnh đó, sẽ sử dụng công nghệ xanh, sạch với tỷ lệ ngày càng tăng trong sản xuất công, nông nghiệp và trong dịch vụ, nhất là trong khai thác tài nguyên thiên nhiên; giá trị các ngành sản phẩm công nghệ cao, công nghệ xanh chiếm 30 – 32% GDP tỉnh.

     Quy hoạch cũng nêu rõ, phấn đấu trên 80% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 95% rác thải sinh hoạt, rác thải y tế được xử lý, 60% nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn B; cường độ phát thải khí nhà kính giảm ít nhất 8 – 10% so với năm 2010; môi trường không khí tại các đô thị, khu công nghiệp được kiểm soát.

 

Vũ Hồng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3323503