--%>

     Đây là một trong những điều khoản sử dụng vốn của Quỹ BVMT Việt Nam theo Thông tư số 132/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ BVMT Việt Nam.

     Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 cũng quy định, Quỹ BVMT Việt Nam được sử dụng vốn để cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các dự án BVMT trên phạm vi toàn quốc; hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án BVMT vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

     Đồng thời, Quỹ được tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động BVMT theo quy định của pháp luật và không trùng lặp với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các Bộ, ngành, địa phương chi hoạt động BVMT; thực hiện các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ TN&MT giao theo quy định của pháp luật.

     Trong việc thực hiện một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch (CDM), Quỹ BVMT Việt Nam tổ chức, theo dõi, quản lý, thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CERs) do Ban Chấp hành quốc tế về CDM cấp cho các dự án CDM thực hiện tại Việt Nam; Hỗ trợ cho các hoạt động phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về dự án CDM; xem xét, phê duyệt tài liệu dự án CDM; quản lý và giám sát dự án CDM; Trợ giá đối với sản phẩm của dự án CDM.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 3323608