--%>

    Ngày 19/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 1614/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần là Khu bảo tồn loài, sinh cảnh cấp tỉnh.

 

Đón bình minh trên biển Hồng Vàn (Cô Tô)

  

    Theo đó, Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần bao gồm 2 phân vùng là Cô Tô và đảo Trần với tổng diện tích ranh giới quy hoạch trên 18.414 ha. Bao gồm: Diện tích các phân khu bảo tồn là 13.230 ha, diện tích vùng đệm là trên 5.184 ha. Trong đó, diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là gần 3.220 ha; phân khu phục hồi sinh thái là 3.245 ha; phân khu dịch vụ, hành chính là trên 6.765 ha.

    Mục tiêu chung của Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần là bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị đa dạng sinh học. Đặc biệt là đa dạng các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù, các loài, nguồn gen nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; nét đẹp, cảnh quan tự nhiên độc đáo của vùng biển Cô Tô, đảo Trần phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục, du lịch phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng; tăng cường vai trò cộng đồng quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

    UBND tỉnh Quảng Ninh cũng quyết định thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&PTNT trên cơ sở tự điều chỉnh, sắp xếp nhân sự trong nội bộ của Sở. Đồng thời, nêu rõ các giải pháp thực hiện, dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan.

 

Hoàng Đàn

Thống kê

Lượt truy cập: 3122935