--%>

    Ngày 8/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công văn số 693/BC-MTTQ-BTT nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

    Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành liên quan và các hội, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện một số nội dung:

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm; trong đó tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐCP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

    Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn và nhân dân trên địa bàn ký cam kết không săn bắt, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, sử dụng trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc gây nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên.

    Đồng thời, tăng cường phối hợp giám sát chặt chẽ các cơ sở nuôi động vật hoang dã thông thường và nguy cấp, quý, hiếm theo quy định; phối hợp kiểm soát các hành vi khai thác, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang  dã, các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật; phối hợp kiểm tra và thanh tra các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã về tuân thủ nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Ngoài ra, lồng ghép trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ, gây nuôi các loài động vật hoang dã; đồng thời biểu dương khen thưởng những tấm gương điển hình về quản lý, gây nuôi động vật hoang dã, tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm quy định của nhà nước và Công ước Quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 3122814