--%>

    Tại Hội thảo Định hướng Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn ra vào ngày 18/6/2020, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Phú Yên đã cùng ký xác nhận vào Bản Tuyên bố Tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa của WWF (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên), đồng thời công bố bản Dự thảo Kế hoạch hành động để giải quyết tình trạng ô nhiễm nhựa trên địa bàn toàn tỉnh.

 

 

   Thuộc tuyến đầu trong cuộc chiến chống ô nhiễm rác nhựa đại dương, tỉnh Phú Yên cũng như các thành phố và khu vực ven biển khác hiện đang gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng từ việc quản lý rác thải nhựa (RTN) chưa hiệu quả. Sự phát triển kinh tế - xã hội những năm gần đây đã làm tăng nhu cầu về hàng hóa, nguyên liệu thô và năng lượng trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa đã lên tới khoảng 132 tấn/ngày, tại thị xã Sông cầu là khoảng 84 tấn/ngày và các huyện còn lại khoảng 308 tấn/ngày.

    Với định hướng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 theo Quyết định số 491/QĐ-TTg 07/05/2018 và 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và từ những bài học và kinh nghiệm trên thế giới, tỉnh Phú Yên đã xây dựng bản Dự thảo kế hoạch hành động và các giải pháp thông minh và phù hợp với địa phương. Bản dự thảo kế hoạch hành động tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính: Truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân và giáo dục trẻ em; Thực hiện thí điểm mô hình giảm thiểu RTN bao gồm thu gom, phân loại, vận chuyển chất thải rắn, RTN; Xây dựng cơ chế phối hợp với các bên liên quan nhằm giám sát, kiểm soát ô nhiễm RTN; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế quản lý chất thải rắn, RTN; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. 

    Đô thị giảm nhựa là một sáng kiến của WWF nhằm kết nối các thành phố và điểm đến du lịch cùng hành động chống lại ô nhiễm nhựa. Thông qua chương trình, WWF xây dựng năng lực cho các thành phố nhằm đạt được mục tiêu loại bỏ ô nhiễm nhựa vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu đó, Chương trình mong muốn tạo ra mạng lưới kết nối 25 đô thị không RTN tại Đông Nam Á vào năm 2025; là bước đệm để đạt được con số 1.000 đô thị không RTN trên toàn thế giới vào năm 2030. Song song với hoạt động này, WWF kêu gọi các thành phố ở châu Á đăng ký và chia sẻ những kinh nghiệm hiệu quả nhất của họ tại www.plasticsmartcities.org, một diễn đàn trực tuyến lưu trữ những kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả nhất. Năm 2019, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã trở thành 1 trong ba thành phố đầu tiên của Đông Nam Á, cùng với Patong (Thái Lan) và Donsol (Philippin) cam kết loại bỏ ô nhiễm nhựa.

 

Đức Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 3122848