--%>

     Ngày 18/3/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cùng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam đã ký kết Chương trình “Nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe môtô, xe gắn máy đang lưu hành hướng tới thí điểm kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn Thành phố, góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí.”

     Theo đó, Chương trình nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ tháng 4 - 12/2020. Đối tượng là xe máy sử dụng từ 5 năm trở lên (không phụ thuộc vào hãng sản xuất).

 

Các đơn vị ký kết Chương trình

 

Kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ là cơ sở để UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Hội đồng Nhân dân Thành phố và Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế cho phép Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn máy đang lưu hành trên địa bàn Thành phố.

     Nội dung thực hiện Chương trình bao gồm đánh giá hiện trạng phát thải xe máy đang lưu hành trên địa bàn thành phố; khảo sát, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của việc kiểm soát khí thải xe máy tới người dân, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan; xây dựng và đề xuất giải pháp, chính sách để thí điểm kiểm soát khí thải xe máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

     Chương trình cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc kiểm soát khí thải xe máy; tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và các cơ quan ban ngành có liên quan. Trên cơ sở đó, thống nhất các giải pháp và chính sách cho việc thí điểm kiểm định khí thải xe máy.

     Theo nội dung ký kết, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố xin chủ trương và đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ để thực hiện Chương trình; Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải thực hiện các nội dung cơ bản của Chương trình.

     Trong khi đó, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam sẽ hỗ trợ kinh phí trong quá trình thực hiện, bao gồm chi phí thuê đơn vị tư vấn, mua sắm thiết bị kiểm định, phí kiểm định, khuyến mại, giảm giá phụ tùng và hỗ trợ một phần chi phí về tuyên truyền, quảng cáo cho Chương trình.

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 3324749