--%>

    Ngày 14/9, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 4683/STNMT-BVMT gửi các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các nội dung hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

 

 

    Theo đó, các địa phương tùy theo điều kiện cụ thể tổ chức lễ phát động, lễ ra quân và các hoạt động thiết thực làm sạch môi trường hưởng ứng Chiến dịch như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch.

    Các hoạt động hưởng ứng gồm: Ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về công tác BVMT; tăng cường giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

    Cùng với đó, phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi ni lông... Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

    Phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động BVMT, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về việc từ chối 2 sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilông khó phân hủy; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về BVMT... Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác BVMT.

    Sở TN&MT Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 30/9/2020.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 3122920