--%>

     Tiếp nối thành công Hội thảo đã tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 18 - 20/10/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường phối hợp với Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AIT-CV) tổ chức Hội thảo đào tạo “Mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái” cho gần 40 học viên là đại diện đơn vị mua sắm công thuộc các Bộ/ban, ngành; Tổng Công ty; Tập đoàn Nhà nước; Doanh nghiệp; Viện nghiên cứu, các trường đại học...

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trần Phong - Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam cho biết, Dự án “Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất Sản phẩm xanh thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái ” hợp phần Việt Nam do Chương trình môi trường Liên hợp quốc tài trợ, được thực hiện tại Việt Nam trong 3 năm (2014 - 2017). Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam xây dựng năng lực và kỹ thuật, xây dựng các chính sách về sản xuất xanh, mua sắm sản phẩm bền vững; Qua đó, tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, cơ quan quản lý, khu vực tư nhân về xây dựng chính sách nhằm bảo đảm lồng ghép giữa sản xuất xanh và mua sắm xanh bền vững trong quá trình ra quyết định. 

 

 

     Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, việc triển khai Dự án còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc như: Thiếu sự liên kết thống nhất giữa các văn bản pháp luậtp; sự phối hợp lỏng lẻo giữa các cơ quan chủ quản; nhận thức và năng lực của các cán bộ đấu thầu về mua sắm công bền vững còn hạn chế…

     Trao đổi tại Hội thảo, đại diện một đơn vị quản lý nhà nước cho rằng, khi áp dụng các tiêu chí trong mời thầu, phía đơn vị cung cấp rất khó đạt được các tiêu chí đưa ra, do đó khó thực hiện được mua sắm công bền vững, vì vậy việc mua sắm công bền vững cần được truyền thông và thực hiện từ nhiều phía (đơn vị sản xuất, đơn vị phân phối, đơn vị tiêu dùng).

     Để triển khai thực hiện hiệu quả, bên cạnh việc xây dựng các văn bản quy định về mua sắm công và các văn bản quy định trong lĩnh vực BVMT, cần mở rộng chiến dịch nâng cao nhận thức về mua sắm xanh. Đặc biệt, chú trọng đào tạo cho các cán bộ trong các cơ quan nhà nước về mua sắm công xanh thông qua các lớp đào tạo, tập huấn. Đồng thời cần đưa nội dung tập huấn về mua sắm công xanh tích hợp vào các khóa đào tạo về chứng chỉ đấu thầu...  

 

Minh Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3328153