--%>

     Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố báo cáo “Gắn kết hệ thống tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để phát triển bền vững”, trong đó nhấn mạnh các hoạt động kinh tế xanh nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong khu vực.

     Báo cáo cho thấy, việc điều chỉnh tài chính hướng tới hoạt động kinh tế xanh, hiệu quả và toàn diện ở châu Á - Thái Bình Dương là rất quan trọng để giúp khu vực tăng trưởng bền vững, hướng tới sự thịnh vượng trong tương lai.

 

Bãi biển ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc bị ô nhiễm với rác thải

 

     Là ngôi nhà của hơn một nửa dân số thế giới, nhưng lại có ít hơn một nửa nguồn tài nguyên, khu vực châu Á - Thái Bình Dương phụ thuộc nhiều vào chất lượng của môi trường thiên nhiên để đạt được sự phát triển kinh tế thịnh vượng, bền vững. Trong 5 năm qua, nguồn tài nguyên (tài nguyên tái tạo và không tái tạo)  đang suy giảm trên toàn khu vực và đã bị thu hẹp từ 1/3 - 1/2 ở hầu hết các nước trong khu vực.

     Để có thể thu hẹp khoảng cách các dịch vụ, cơ sở hạ tầng cơ bản và BVMT, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cần đầu tư hàng năm 2.500 tỷ USD để cứu trợ các công dân của khu vực này trong năm 2012.

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 3323470