--%>

 

   Tạp chí Môi trường là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong nhiều năm qua, Tạp chí luôn hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về môi trường; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ môi trường cũng như phổ biến, giới thiệu các mô hình, tổ chức, doanh nghiệp điển hình, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên cả nước. Tạp chí có vị thế và tiếng nói nhất định trong làng báo chí nước nhà.

   Thời gian gần đây có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng uy tín của Tạp chí Môi trường, giả mạo giấy tờ (photo thư mời, giấy báo giá, giấy giới thiệu…), mạo danh là cán bộ, phóng viên của Tạp chí Môi trường liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại, nhắn tin tới các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp yêu cầu, thậm chí đe dọa để xin tài trợ, ký kết các hợp đồng quảng cáo hoặc các mục đích sai trái khác. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật và làm ảnh hưởng đến uy tín của Tạp chí Môi trường - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường.

   Để phát huy hơn nữa vai trò và hiệu quả hoạt động truyền thông, báo chí cũng như ngăn ngừa và hạn chế các hiện tượng tiêu cực xảy ra, Tạp chí Môi trường đề nghị các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp khi phát hiện thấy các đối tượng có hành vi nêu trên, thông tin trực tiếp đến Tạp chí Môi trường theo số điện thoại: 04.6656.9135 – Email: tapchimoitruongtcmt@vea.gov.vn. hoặc đường dây nóng  0913.304.184 (Ông Nguyễn Duy Bạch-Phụ trách Phát hành-Quảng cáo).   

   Tạp chí Môi trường - Tổng cục Môi trường  trân trọng thông báo tới các cơ quan quản lý, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp được biết ! 

Thống kê

Lượt truy cập: 3329503