--%>

     Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2017 của Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải C02” (KfW8). Theo đó, Bộ  đã công bố chi hơn 100 tỷ đồng cho việc thực hiện Dự án rong năm nay.

     Cụ thể, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Ban quản lý Dự án Trung ương là 17 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 11 tỷ đồng, vốn đối ứng 6 tỷ đồng và giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2017 là 83,580 tỷ đồng (vốn ODA là 59,727 tỷ đồng và vốn đối ứng là 23,853 tỷ đồng).

     Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch chi tiết các hoạt động của Dự án; Hướng dẫn, kiếm tra, giám sát Ban quản lý dự án các tỉnh, thực hiện kế hoạch theo mục tiêu, tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao.

 

Khuyến khích người dân trồng rừng (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

 

     Theo Báo cáo của Ban quản lý dự án KfW8 Trung ương, từ khi khởi động (năm 2014) đến hết năm 2016, Dự án đã hoàn thành 100% hạng mục quy hoạch sử dụng đất/quy hoạch vùng để tiến hành thực hiện dự án thực hiện trên 159 thôn của 32 xã thuộc 5 tỉnh.
     Trên cơ sở đó, Ban quản lý Dự án Trung ương đã chỉ đạo, phối hợp với Ban quản lý dự án các tỉnh thực hiện hoạt động tuần tra bảo vệ rừng đặc dụng tại 48 thôn trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; Tiến hành điều tra, khảo sát 100 ha trồng rừng dưới tán tại tiểu khu tại Púng Luông (Yên Bái); Đo đạc trồng 179 ha rừng mới tại Nậm Khắt (Yên Bái); Phục hồi 3 ha rừng suy thoái tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong hạng mục quản lý rừng cộng đồng cho 46 bản vùng Dự án.

     Bên cạnh đó, công tác tập huấn, đào tạo cho cán bộ giai đoạn đầu dự án cũng được chú trọng triển khai với nhiều lớp tập huấn: Quản lý vườn ươm, sản xuất cây giống; thiết lập và quản lý quỹ cơ bản và nâng cao (VDF); xây dựng quy ước bảo vệ rừng, tổ chức quy chế của Ban quản lý rừng cộng đồng và phân lô rừng cho các địa phương.

 

Vũ Hồng

 

     KfW8 là Dự án do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) với tổng vốn khoảng 26,07 triệu Euro, tương đương 723,99 tỷ đồng.
     Trong đó, vốn ODA của Chính phủ Đức là 20,5 triệu Euro, tương đương 569,39 tỷ đồng; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam dự kiến khoảng 5,57 triệu Euro, tương đương với 154,6 tỷ đồng.

     Dự án được thực hiện từ năm 2014 - 2021 với mục tiêu tăng cường tính đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng và sự toàn vẹn của các hệ sinh thái cảnh quan ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, đồng thời đóng góp vào sự thích ứng của khu vực đối với biến đổi khí hậu và hỗ trợ sinh kế của người dân địa phương.

     Dự án hiện đang được thực hiện tại 5 tỉnh: Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Bắc Kạn.


 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3323635