--%>

     Ngày 5/5/2017, tại tỉnh Bắc Kạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo tham vấn lần 1 Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (TTX) tỉnh Bắc Kạn.

     Sau hơn 6 tháng làm việc với Sở KH&ĐT và các Sở, ngành liên quan của tỉnh Bắc Kạn, chuyên gia tư vấn đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động TTX của tỉnh. Đây là hoạt động rất quan trọng của Bộ KHĐT với vai trò là cơ quan đầu mối hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động TTX của các Bộ, ngành, địa phương, trong đó Bắc Kạn là tỉnh nghèo hiện đang tích cực tham gia Dự án IFAD (Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế của Liên hợp quốc). Việc chuyển nhanh sang thực hiện kế hoạch hành động TTX có thể thu hút được nguồn lực đầu tư cho TTX, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, TN&MT, Bộ KH&ĐT phát biểu tại Hội thảo

 

     Nội dung trong Dự thảo Kế hoạch hành động TTX của tỉnh bao gồm: Kết quả rà soát, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển KTXH; Thành tựu và hạn chế, thuận lợi và khó khăn; Yêu cầu đặt ra cho giai đoạn đến 2020 và các năm tiếp theo; Quy hoạch, kế hoạch phát triển dân sinh - kinh tế - xã hội và các nhu cầu đáp ứng (các ngành, lĩnh vực, khu vực…); Những lựa chọn ưu tiên; Thiết lập mục tiêu và những định hướng TTX với các nhóm nhiệm vụ/hành động, giải pháp và tổ chức thực hiện.

     Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho Dự thảo Kế hoạch. Đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Cao Bằng cho rằng, Dự thảo Kế hoạch cần có quy hoạch hợp lý giữa giao thông đường bộ và đường thuỷ; bảo tồn nguồn nước; xây dựng đô thị xanh; xanh hoá lối sống; phát huy thế mạnh về cây trồng của tỉnh; phát triển lâm nghiệp thông qua chi trả dịch vụ rừng để gia tăng chuỗi giá trị gắn kết với ứng phó biến đổi khí hậu; cần lựa chọn đúng các ưu tiên phù hợp nhất với điều kiện của địa phương kèm theo các giải pháp thiết thực…

     Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, TN&MT, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia tư vấn và tổ công tác sẽ gấp rút hoàn thiện bản Kế hoạch phù hợp với điều kiện của tỉnh để trình lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn ban hành trong năm 2017.

 

Nguyên Hằng

 

 

     Vụ Khoa học, Giáo dục, TN&MT, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì thực hiện Dự án Hỗ trợ tăng cường năng lực, đổi mới thể chế thực hiện TTX và phát triển bền vững ở Việt Nam (CIGG) tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể là tăng cường năng lực cho các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông vận tải và một số tỉnh để thực hiện, giám sát Chiến lược quốc gia về TTX, Kế hoạch hành động TTX có hiệu quả, lồng ghép TTX, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và các đối tác phát triển khác như LECB, SECO tài trợ.

     Dự án đã hỗ trợ thành công cho tỉnh Quảng Ninh và TP Đà Lạt các năm 2015 - 2016 trong xây dựng Kế hoạch hành động TTX. Từ tháng 6/2016, Dự án tiếp tục mở rộng hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động TTX cho các tỉnh Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn, TP. Hồ Chí Minh.

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3323555