--%>

     Ngày 28/9/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) của Quốc hội phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm KHCN&MT Trần Văn Minh; Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo.

     Hiện nay, Dự án Luật BVMT (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 6/2020. Theo kế hoạch, sẽ xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới. Qua xem xét thảo luận cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban KHCN&MT về Dự thảo Luật; đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị công phu của Chính phủ và ủng hộ sự cần thiết sớm ban hành Luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đồng thời, các ĐBQH cũng đã đóng góp nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc và đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số vấn đề cụ thể liên quan đến những quy định trong Dự thảo Luật. Hiện Dự thảo Luật đang được gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Các ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật đang tập trung vào một số vấn đề, nội dung chính như: Đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (Chương V); quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm (Chương VI); phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường (Chương X); công cụ kinh tế và nguồn lực cho BVMT (Chương XI); các quy định về thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia cho rằng, vấn đề BVMT đã trở thành mối quan tâm sâu sắc không chỉ của các nhà quản lý mà đã trở thành sự quan tâm của khoa học và công nghệ. Thời gian qua, đã có nhiều dự án, đề tài nghiên cứu ứng dụng mô hình và công nghệ thông tin đánh giá tác động lên môi trường từ các phát thải công nghiệp. Nhiều công nghệ đã được nghiên cứu và triển khai vào thực tiễn nhằm giảm thiểu, chủ động ứng phó với tác động tiêu cực lên môi trường. Trong đó, công tác quản lý chất lượng môi trường không khí (bao gồm quan trắc chất lượng môi trường không khí, xác định và đánh giá các nguồn phát thải khí thải chính, kiểm kê phát thải), nội dung mô hình hóa chất lượng môi trường không khí có đóng góp quan trọng, theo Điều 13 về “Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí” ở mục 2 “BVMT không khí”, thuộc Chương II - Bảo vệ các thành phần môi trường.

     Kết luận tại Hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các ĐBQH, lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương, nhà khoa học,chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội... thực sự sâu sắc, chất lượng. Ủy ban cùng với Bộ TN&MT đã có nhiều buổi làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan để xin ý kiến tiếp tục hoàn thiện, đặc biệt là các góp ý về tính khả thi của Luật khi tác động lớn đến nhiều lĩnh vực như nông, lâm nghiệp, thủy sản, đa dạng sinh học… Các ý kiến góp ý đã được Ban Tổ chức ghi nhận đầy đủ để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật trong bước tiếp theo.

 

Hồng Nhung

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3269729