--%>

     Ngày 8/5/2017, tại Hà Nội, Hiệp hội Điện gió châu Á và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã giới thiệu Dự án “Hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió tại Việt Nam”. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2018, với tổng kinh phí 6,9 triệu euro, do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức (BMZ) tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Công nghệ Khí hậu của Đức (DKTI).

     Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương Đặng Huy Cường, ngành điện lực Việt Nam đã và đang phải đối mặt với những thách thức lớn như: Thiếu nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện, dẫn tới phải nhập khẩu than; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện các cam kết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và BVMT, đặc biệt là mục tiêu về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong năng lượng của Việt Nam tại Hội nghị 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) tháng 12/2015. 

 

 

     Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo. Theo đó, Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068 ngày 25/11/2015 đặt ra các mục tiêu cụ thể.

     Các chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng, nằm trong vùng khí hậu gió mùa và được định hình bởi đường biển dài 3.000 km, Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển điện gió, ước tính khoảng 24GW. Song để phát triển thị trường điện gió, một số rào cản pháp lý và thị trường cũng như nhu cầu về năng lực cần được khắc phục. Thông qua tài trợ của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, từ năm 2009, GIZ đã hỗ trợ Việt Nam từ năm 2009 trong việc đạt được năng lượng tái tạo. Một số dự án đã và đang triển khai gồm: Năng lượng gió giai đoạn 2009 - 2012; năng lượng sinh học 2012 -2015; hỗ trợ mở rộng quy mô điện gió 2014 - 2018; năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng 2015 - 2018; chương trình phát triển dự án năng lượng tái tạo 2015 - 2018; lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng 2017 - 2021. 

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 3323583