--%>

     Ngày 5/12/2018, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức buổi tập huấn với Ban Đảm bảo và Tự đánh giá chất lượng giáo dục với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các khoa, đơn vị, phòng ban chức năng trong trường.

     Chương trình được thực hiện với sự chủ trì của GS.TS. Đinh Văn Tiến - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

     Buổi tập huấn cung cấp cho các đối tượng tham dự những thông tin về chủ trương, chính sách và các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, hiểu được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại cơ sở giáo dục, nắm được tổng quan về bộ tiêu chuẩn và hiểu rõ các nguyên tắc áp dụng trong bộ tiêu chuẩn mới;…

     Phó Hiệu trưởng nhà trường, GS.TS. Đinh Văn Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Đảm bảo chất lượng và tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục (mới) trong việc xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường; đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế với mục tiêu xây dựng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thành trường đại học chất lượng, có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Phó Hiệu trưởng mong rằng qua Buổi tập huấn này sẽ làm tăng cường năng lực đánh giá chất lượng đào tạo cho các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường, đồng thời chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới.

 

                                                                                                Thu Hương

                                                                                   

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3122862