--%>

 

   Tạp chí Môi trường (tiền thân là Tạp chí Bảo vệ môi trường) là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT, xuất bản số đầu tiên vào năm 1999 theo Giấy phép hoạt động báo chí số 58/1999-GPXB-BC cấp ngày 25/2/1999 của Bộ Văn hóa, sau đó là Giấy phép xuất bản số 21/GP-BVHTT cấp ngày 22/3/2004 và hiện nay hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 1347/GP-BTTTT cấp ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Về mặt tổ chức, Tạp chí được thành lập theo Quyết định số 1569/QĐ-BKHCNMT ngày 6/9/1999 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT và hiện nay theo Quyết định số 1503/QĐ-TCMT ngày 25/11/2014 của Tổng cục Môi trường.

   Ngay từ khi mới thành lập, Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ mục đích là Tạp chí nghiên cứu lý luận chuyên ngành, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường. Tạp chí đã đăng tải và phản ảnh kịp thời những văn bản quan trọng của Đảng định hướng, chỉ đạo về công tác BVMT, tình hình triển khai thực hiện của các cấp các ngành như Chỉ thị số 36-CT/TƯ ngày 25/6/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác BVMT trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, Nghị quyết số 41-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 15/11/2004 về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Nghị quyết về Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT... Những Nghị quyết trên thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng đối với công tác BVMT, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đất nước hiện nay.

   Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của Đảng, Tạp chí còn góp phần phổ biến, hướng dẫn thi hành đưa vào cuộc sống các bộ luật về môi trường như Luật BVMT 1993 - Bộ luật đầu tiên ở nước ta về môi trường; Luật BVMT 2005, Luật Đa dạng sinh học 2008, Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII ngày 23/6/2014. Nhiều bài viết đăng tải trên Tạp chí mang tính định hướng, chỉ đạo liên quan đến các chính sách phát triển về BVMT và PTBV đất nước như: Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh; Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Các Chương trình, Kế hoạch hành động quốc gia, các đề án, dự án lớn, các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Chính phủ về BVMT; Các văn bản, quy định quản lý cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về BMT và liên quan.

   Tạp chí thường xuyên giới thiệu, cập nhật kết quả nghiên cứu, điều tra; công nghệ, giải pháp tiên tiến, thân thiện môi trường; mô hình, tổ chức xã hội hoạt động tích cực đóng góp hiệu quả cho công tác BVMT; doanh nghiệp tiêu biểu, đi đầu trong việc thực thi pháp luật BVMT, triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ nhằm ngăn ngừa, hạn chế và giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường; những cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp tích cực cho công tác BVMT...

   Về hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BVMT, Tạp chí thường xuyên phản ánh các hoạt động hợp tác đa phương, song phương với các quốc gia, các tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án, chương trình về môi trường; các hoạt động, nội dung thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, các diễn đàn về môi trường khu vực ASEAN mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

   Một trong những thế mạnh của Tạp chí Môi trường là tạp chí chính thống, chuyên ngành. Ngay từ khi thành lập năm 1999, Tạp chí đã thành lập Hội đồng biên tập với các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đầu ngành có uy tín trong lĩnh vực quản lý, BVMT. Hiện tại, Hội đồng biên tập có 16 thành viên hoạt động tích cực, tư vấn các ý kiến định hướng cho sự phát triển Tạp chí, đồng thời trực tiếp tham gia viết bài, thẩm định nội dung. Các bài đăng chuyên mục Nghiên cứu được đánh giá và tính điểm công trình cho các tác giả trong hồ sơ bảo vệ các luận án giáo sư, phó giáo sư và tiến sỹ. Điều này giúp cho vị thế và uy tín của Tạp chí được khẳng định.

   Khi mới thành lập, Tạp chí chỉ xuất bản 2 tháng/kỳ, 48 trang với 4 chuyên mục chính. Qua từng thời kỳ đã liên tục phát triển để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Kể từ năm 2000, Tạp chí đã được phép xuất bản tháng/kỳ, số trang tăng lên 60 với 7 chuyên mục và phát hành rộng rãi hơn trong cả nước. Bắt đầu từ năm 2011, Tạp chí xuất bản số chuyên đề tiếng Anh với các nội dung quan trọng, vấn đề lớn về chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực môi trường. Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí tự hào là kênh thông tin chính thống tuyên truyền sâu rộng trong lĩnh vực môi trường với các ấn phẩm đa dạng về nội dung và hình thức phong phú. Trong đó các chuyên mục chính như: Sự kiện - Hoạt động; Luật pháp - Chính sách; Giải pháp - Công nghệ xanh phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường, giới thiệu các giải pháp mô hình, ứng dụng công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường trong nước và quốc tế…; Chuyên mục: Môi trường và Phát triển, Tăng trưởng xanh; Môi trường và Doanh nghiệp; Nhìn ra thế giới cung cấp thông tin về vấn đề môi trường liên ngành, liên vùng, những vấn đề môi trường gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập toàn cầu; Chuyên mục: Diễn đàn - Trao đổi mở ra diễn đàn thảo luận, trao đổi những vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm quản lý hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

   Bên cạnh 12 số xuất bản thường kỳ hàng tháng, Tạp chí Môi trường có 3 số chuyên đề tập trung đăng tải các bài viết giới thiệu, trình bày các ý tưởng, đề xuất, kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong thực tiễn, qua đó trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức trong lĩnh vực môi trường và liên quan. Xuất bản và phát hành 03 số chuyên đề tiếng Anh về các vấn đề về quản lý môi trường tại Việt Nam, nhằm giới thiệu các thành tựu đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về BVMT cũng như những định hướng quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, hệ thống pháp luật về BVMT ở Việt Nam; Các hoạt động quản lý, triển khai những giải pháp trong xử lý ô nhiễm môi trường; Giới thiệu những dự án về BVMT đạt hiệu quả, các giải pháp BVMT của một số nước trên thế giới; Các mô hình du lịch sinh thái tại Việt Nam… Tạp chí là kênh thông tin đối ngoại của Tổng cục Môi trường phát hành tới các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp liên doanh… đang hoạt động tại Việt Nam.

   Trong xu thế báo chí truyền thông hiện nay có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, các cơ quan báo chí đều xây dựng và phát triển báo điện tử bên cạnh các sản phẩm báo in truyền thống, mở rộng hơn đối tượng bạn đọc và đặc biệt là cung cấp nhanh, kịp thời và đa dạng hơn các thông tin tới đông đảo bạn đọc. Tạp chí đã xây dựng, thử nghiệm và được cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí Môi trường điện tử www.tapchimoitruong.com, chính thức hoạt động từ tháng 5/2013. Qua đó cập nhật, thông tin nhanh, đa dạng hơn về các hoạt động quản lý, BVMT ở trong nước cũng như chuyển tải đầy đủ nội dung của tạp chí in tới nhiều đối tượng bạn đọc hơn trong cả nước.

   Ngoài việc hoạt động như một cơ quan báo chí chuyên ngành, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Môi trường và thực hiện chức năng là đầu mối cung cấp thông tin và phối hợp các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý, BVMT với các cơ quan thông tin đại chúng, kể từ năm 2003, Tạp chí đã phối hợp với các cơ quan báo chí có số lượng bạn đọc lớn và phát hành rộng rãi trên toàn quốc xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục về môi trường định kỳ, góp phần đa dạng hóa kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về môi trường. Tạp chí định kỳ tổ chức các đợt tập huấn/tọa đàm cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí và khảo sát thực tế tại các địa phương, địa bàn có các vấn đề môi trường được xã hội quan tâm. Các phóng viên được cung cấp và trực tiếp thu thập thông tin, có điều kiện, cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý môi trường các cấp, các nhà khoa học, cán bộ địa phương cũng như người dân và doanh nghiệp. Qua đó hiểu và nắm bắt thông tin chính xác, đa chiều, đa dạng và khách quan để nâng cao chất lượng các bài viết, sản phẩm báo chí. Từ hoạt động phối hợp này, Tạp chí xây dựng và duy trì được mạng lưới cộng tác viên báo chí, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền chung về BVMT.

   Năm 2011, Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường được thành lập. Từ đó đến nay, Chi hội đã có nhiều hoạt động chất lượng theo hướng đa dạng hóa, tập hợp, đoàn kết, hướng đội ngũ phóng viên, biên tập viên vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác thông tin, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ báo chí.

   Cùng với sự phát triển của cơ quan quản lý môi trường quốc gia, Tạp chí Môi trường cũng được nâng tầm, là một trong 18 đơn vị có tên trong Quyết định 25/2014/QĐ-TTg. Từ cơ quan do Bộ trưởng thành lập năm 1999 đến nay chính thức là đơn vị có tên gọi và  hoạt động được ghi trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước phát triển mới về vị thế và vai trò của Tạp chí, khởi đầu một chặng đường phát triển mới cho Tạp chí Môi trường.

   Với những nỗ lực không ngừng trong hoạt động của mình, tập thể cán bộ, viên chức của Tạp chí đã được lãnh đạo Bộ TN&MT 2 lần trao tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền, báo chí năm 2008 và năm 2014; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường tặng Giấy khen về các thành tích hoạt động trong lĩnh vực truyền thông báo chí về môi trường. Một số cán bộ của Tạp chí được Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen vì sự nghiệp báo chí...

Thống kê

Lượt truy cập: 3237138