--%>

     Ngày 27/8/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến nhằm hoàn thiện Hướng dẫn thiết kế mạng lưới và xác định vị trí đặt trạm quan trắc môi trường (QTMT) không khí tự động, liên tục.

 

 

     Trong 5 năm trở lại đây, một số địa phương trên cả nước đã tiến hành đầu tư xây dựng các trạm quan trắc không khí tự động để theo dõi hiện trạng chất lượng không khí. Theo thống kê, hiện có trên 50 trạm trên địa bàn 19 tỉnh/thành phố đã được đầu tư xây dựng và vận hành. Bên cạnh đó, một số tỉnh đang tiếp tục đầu tư và vận hành thử nghiệm các trạm quan trắc không khí tự động. Tuy nhiên, việc đầu tư lắp đặt trạm có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương về số lượng. Các tiêu chí xác định loại hình, vị trí đặt trạm cũng chưa có sự thống nhất do chưa có các hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế mạng lưới quan trắc. Do đó, để có cơ sở thống nhất trong việc đầu tư lắp đặt trạm quan trắc không khí hiệu quả ở Trung ương và địa phương, gắn với quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia, đáp ứng các mục tiêu quan trắc, Tổng cục Môi trường đã xây dựng Dự thảo hướng dẫn thiết kế mạng lưới và xác định vị trí đặt trạm QTMT không khí tự động, liên tục.

     Hướng dẫn này áp dụng đối với mạng lưới quan trắc tự động, liên tục cho môi trường không khí xung quanh, không bao gồm hệ thống các trạm quan trắc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nguyên tắc chung của việc thiết kế mạng lưới là phải đảm bảo tính đại diện cho chất lượng không khí của khu vực, gắn với quy hoạch mạng lưới  QTMT quốc gia và đáp ứng các yêu cầu về quản lý, kiểm soát, nâng cao chất lượng môi trường không khí, tránh trùng lặp, chồng chéo giữa mạng lưới trạm Trung ương và địa phương, hiệu quả đầu tư tối ưu (số lượng trạm, thông số quan trắc của mỗi trạm...), đáp ứng mục tiêu cung cấp số liệu để đánh giá và công bố hiện trạng, diễn biến chất lượng không khí xung quanh; đánh giá sự tuân thủ so với Quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh; cung cấp số liệu cho công tác nghiên cứu khoa học...

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Hướng dẫn. Phần lớn đại biểu cho rằng, cần phân biệt rõ nguyên tắc chung của việc thiết kế mạng lưới dành cho hệ thống quốc gia và hệ thống địa phương; nên có hướng dẫn đầu tư thiết bị cho các trạm; xác định rõ mục tiêu để xác định đúng loại trạm cần đầu tư; bổ sung, xác định rõ ràng hơn đối với các tiêu chí đặt trạm, phân loại trạm; xác định rõ thông số quan trắc và cách thức quan trắc cho từng trạm…

     Kết thúc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức trân trọng cảm ơn và đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, gửi góp ý để Tổng cục Môi trường hoàn thiện, trình Bộ trưởng xem xét, sớm ban hành Hướng dẫn thiết kế mạng lưới và xác định vị trí đặt trạm QTMT không khí tự động, liên tục nhằm góp phần thực thiện tốt chỉ đạo xây dựng mạng lưới  QTMT quốc gia.

 

 Vũ Nhung

Thống kê

Lượt truy cập: 3269637