--%>

     Ngày 2/10, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Góp ý Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2025”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến ở 2 điểm cầu (Sở TN&MT Đà Nẵng và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Hà Nội).

 

 

    Kế hoạch Hành động về quản lý rác thải nhựa trên địa bàn quận Thanh Khê đến năm 2025 nằm trong khuôn khổ Dự án “Đô thị giảm nhựa tại TP. Đà Nẵng” do tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tài trợ. Kê hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2022: Hoàn thành đánh giá hiện trạng phát sinh rác thải nhựa trên địa bàn quận Thanh Khê; Giảm 30% ô nhiễm rác thải nhựa; 100% các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn quận không sử dụng chai nước và ống hút nhựa trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện; Xây dựng một mô hình thí điểm “Chợ không sử dụng túi ni lông” tại 1 chợ dân sinh; Xoá ít nhất 03 điểm nóng rác thải và đảm bảo không phát sinh điểm nóng rác thải mới; ít nhất 10 trường trên địa bàn của quận tổ chức được hoạt động lồng ghép chương trình giáo dục môi trường - Rác thải nhựa; Tổ chức các hoạt động truyền thông định kỳ về ô nhiễm rác thải nhựa và các hoạt động giảm thiểu cho cộng đồng.

    Đến năm 2025: Các hoạt động và mô hình thí điểm thành công trong năm 2021 - 2022 được thể chế hóa bằng văn bản, chính sách cụ thể của quận; Giảm 90% ô nhiễm RTN so với năm 2022; 100% hộ dân, trường học, doanh nghiệp, công sở và các đơn vị khác trên địa bàn quận thực hiện phân loại rác tại nguồn; Ít nhất 50% các cơ sở kinh doanh không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại các khu du lịch và dịch vụ ven biển; ít nhất 50% ngư dân không thải bỏ ngư cụ, rác nhựa xuống biển; Xây dựng và thí điểm thực hiện cơ chế hỗ trợ ưu tiên các nhà cung cấp sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường…

    Từ Kế hoạch này, các chuyên gia cũng như các bên liên quan đã đưa ra một số ý kiến đóng góp bổ sung thay đổi, làm rõ một số mục tiêu, nhiệm vụ cho Kế hoạch.

    Theo Phó giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Võ Nguyên Chương, quận Thanh Khê có thành phần công giáo khá nhiều, việc triển khai Dự án nên đề cập đến thành phần công giáo và có thể tổ chức một vài hoạt động giảm rác thải nhựa trong chùa, nhà thờ để tăng tính tuyên truyền và trách nhiệm cho các thành phần giáo dân.

    Đại diện các phường của quận Thanh Khê cho rằng, để Dự án triển khai tốt cần nâng cao ý thức người dân vì đây là thành phần quan trọng góp phần cho thành công của Kế hoạch, nhiều buổi ra quân dọn vệ sinh chỉ thấy cán bộ, nhân viên các Sở, ngành chứ không thấy người dân.

    Ông Lê Trung Minh Tân - Trưởng phòng TN&MT quận Thanh Khê cho biết, Thanh Khê là địa bàn đã triển khai thí điểm rất nhiều dự án bảo vệ môi trường và đã có nhiều chương trình phát động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa nên khi tiếp nhận Dự án này quận đã có thể áp dụng kinh nghiệm triển khai từ các Dự án trước.

    Đại diện Tổ chức WWF đánh giá Kế hoạch này đã khá chi tiết, các nhóm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ rất cụ thể, rõ ràng. Cách tiếp cận theo đối tượng gồm trường học, chợ, văn phòng là cách tiếp cận mới rất thuận lợi. Tuy nhiên, việc xây dựng chợ không sử dụng túi ni lông chưa cụ thể, theo nhiệm vụ thực hiện thì chỉ nói đến phân loại rác tại các chợ chứ chưa làm rõ từ việc phân loại rác tiến tới giảm thiểu RTN. WWF khuyến khích mục tiêu không sử dụng sản phẩm nhựa tại trường học.

    Kết luận Hội thảo, Phó giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Võ Nguyên Chương đánh giá, đây là Dự án có tính khả thi cao. Do đó, ông đề nghị phòng TN&MT quận Thanh Khê tham mưu UBND quận để làm việc với Tổ chức WWF tiếp nhận nguồn hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính để sớm triển khai Kế hoạch.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 3122969