--%>

     Thông qua vai trò điều phối Chương trình Hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC), Bộ TN&MT đã tham mưu để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Khung chính sách Chương trình. Các năm qua, Chương trình SP-RCC đã tạo ra diễn đàn chính sách về BĐKH giữa các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và các nhà tài trợ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

     Ngày 27/10/2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2044/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình SP-RCC giai đoạn 2016 - 2020 với 3 hợp phần: chính sách, đầu tư và tăng cường năng lực cho ứng phó với BĐKH tại Việt Nam. Tại Hội nghị cấp cao với các đối tác phát triển ngày 25/10/2016, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về BĐKH đã khẳng định Chương trình SP-RCC là một trong những phương tiện chính để Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH. Việc xây dựng và thực hiện các chính sách, dự án ứng phó với BĐKH trong khuôn khổ Chương trình SP-RCC từ tháng 10 năm 2016 đến nay đã xoay quanh định hướng này của Ủy ban quốc gia về BĐKH.

     Thủ tướng cũng đã phê duyệt khung chính sách 2016 (bổ sung); khung chính sách 2017, định hướng chính sách cho giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình SP-RCC để các Bộ, ngành thực hiện. Đây là cam kết về chính sách của Chính phủ đối với các đối tác phát triển trong ứng phó với BĐKH, đồng thời là cơ sở để vận động tài trợ và nâng cao vị thế, vai trò của quốc gia ứng phó với BĐKH.

     Thông qua Chương trình, từ 2009 đến 2015, Việt Nam đã huy động được khoảng 1 tỉ  USD từ các đối tác phát triển (JICA, AfD, WB, K-EximBank, DFAT, CIDA…) hòa ngân sách nhà nước để triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

     Từ 2016 đến nay, các đối tác phát triển đã cam kết hỗ trợ thông qua Chương trình SP-RCC bao gồm: JICA, AFD, WB.

     Ngoài các hoạt động nêu trên, Bộ TN&MT đang rất tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và Tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Ngày 26/8/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP trong đó phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và Tăng trưởng xanh, giao Bộ TN&MT và Bộ KH&ĐT cùng thực hiện. Bộ TN&MT đã ban hành hướng dẫn các địa phương đề xuất dự án trọng điểm, ưu tiên cấp bách nhằm ứng phó với BĐKH giai đoạn 2016-2020; tổng hợp, rà soát đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, phối hợp trình Hội đồng liên ngành thẩm định, xác định Danh mục dự án đưa vào Chương trình; cùng Bộ KH&ĐT hoàn thiện Chương trình và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Chương trình tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược tăng trưởng xanh; tích cực thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP21 cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ khí hậu trái đất.

 

Trần Tân (Theo CTTĐT Bộ TN&MT)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3323619