--%>

     Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ 108.885 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách Trung ương năm 2015 để hỗ trợ 10 tỉnh thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.

 

   

     Theo đó, 10 tỉnh được phân bổ gồm: Hà Giang 9.5 tỷ đồng; Bắc Kạn 6.46 tỷ đồng; Phú Thọ 3 tỷ đồng; Lạng Sơn 31.11 tỷ đồng; Thanh Hóa 23.14 tỷ đồng; Nghệ An 15.17 tỷ đồng; Quảng Trị 6 tỷ đồng; Gia Lai 11 tỷ đồng; Kon Tum 3.5 tỷ đồng. Số kinh phí còn lại (19.51 tỷ đồng), Bộ Tài chính chuyển vào dự phòng ngân sách Trung ương.

     Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ TN&MT chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định thủ tục, hồ sơ và tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được phân bổ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

Phạm Đình

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3323615