--%>

     Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.

     Theo đó, tổng diện tích toàn đô thị là 601,819ha, với quy mô dân số quy hoạch là 71.327 người. Bao gồm: 08 đơn vị ở với các tiêu chuẩn là đô thị du lịch sinh thái với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ phục vụ các đơn vị ở; Trong đó, quỹ đất nhà ở phục vụ công nhân cho Khu kinh tế Nhơn Hội với quy mô 33,46ha, đáp ứng cho hơn 10.000 công nhân.

 

 

     Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội có bố trí hệ thống: các công trình hành chính, công cộng phục vụ chung cho khu đô thị; Khu khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo để tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế; Khu phức hợp văn phòng, thương mại; Khu phức hợp văn hóa và Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao để đào tạo phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội và tỉnh Bình Định. Ngoài ra còn có hệ thống công viên cây xanh được bố trí theo dạng tuyến, tạo ra các thung lũng xanh để phục vụ người trong đô thị và cải tạo vi khí hậu chung cho toàn đô thị.

     Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Ban quản lý Khu kinh tế là cơ quan chủ trì, đầu mối quản lý, kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.


Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 3323547