--%>

    Ngày 30/7, Bộ TN&MT tổ chức Tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác này tại các đơn vị trực thuộc Bộ theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 40 điểm cầu trên cả nước.

 

Hơn 40 điểm cầu từ các đơn vị trực thuộc Bộ trên cả nước tham dự Tập huấn trực tuyến

 

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đánh giá, công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí và truyền thông trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của ngành TN&MT giữ vai trò quan trọng. Do đó, để thực hiện tốt công tác này, các cán bộ phụ trách phải nắm vững được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền, báo chí; phải được trang bị nâng cao nghiệp vụ tác nghiệp tuyên truyền, báo chí, truyền thông…

    Cũng theo Thứ trưởng, các nội dung tập huấn, hướng dẫn lần này sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Báo chí; chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí; các văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế truyền thông của Bộ TN&MT…

    Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) Nguyễn Thị Thu Hoài đánh giá cao công tác truyền thông của Bộ TN&MT. Trong thời gian qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền các sự kiện lớn trọng đại của đất nước; tuyên truyền về xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về TN&MT… Các cơ quan truyền thông của Bộ cũng đã phản ảnh sinh động các lĩnh vực TN&MT, góp phần nâng cao công tác quản lý của Ngành; hệ thống chính sách pháp luật cũng ngày càng hoàn thiện hơn; công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường được tăng cường; chất lượng dự báo cảnh báo thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng được nâng cao.

    Về định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền, báo chí trong thời gian tới, theo bà Nguyễn Thị Thu Hoài, các cơ quan báo chí cầm chủ động và tăng cường hơn trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2020 - 2030… Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tài nguyên và BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng…

    Hội nghị cũng được nghe Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Thanh Lâm trao đổi về cách làm báo thời nay; công tác quản lý nhà nước về báo chí trong thời gian tới; các thách thức của công tác quản lý báo chí, truyền thông và ứng xử của cơ quan hành chính nhà nước…

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3269730