--%>

    Ngày 24/6, tại Hà Nội, Bộ TN&MT phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH), đề xuất định hướng ứng phó BĐKH giai đoạn 2021 - 2030”.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

    Theo thống kê của Liên hợp quốc, đến nay, có 20 quốc gia đang phát triển đã hoàn thành và đệ trình Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP); 189 Bên đã phê chuẩn Thỏa thuận Pari về BĐKH và 186 Bên (bao gồm 185 quốc gia cộng với Ủy ban châu Âu) đã đệ trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH.

    Tại Việt Nam, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH, công tác ứng phó với BĐKH hiện nay đã bước sang một thời kỳ mới. Thực hiện Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu, những đóng góp mang tính tự nguyện trước đây, nay trở thành những cam kết đóng góp bắt buộc, đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính. Bộ TN&MT cũng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH, rà soát và cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Nội dung các văn bản này đã phản ánh trách nhiệm và cam kết nỗ lực cao nhất của Việt Nam về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH để thực hiện Công ước, Thỏa thuận Pari về BĐKH. Để có cơ sở đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH trong giai đoạn mới, phù hợp với định hướng chính sách trong nước và cam kết quốc tế về BĐKH, Bộ TN&MT với sự hỗ trợ của AFD đã triển khai dự án “Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2021-2030”.

    Theo ông Fabrice Richy, Giám đốc Cơ quan Phát triển Cộng hòa Pháp (AFD) tại Việt Nam, AFD đã đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến ứng phó với BĐKH trong15 năm qua, với các hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, chuyên gia cả về giảm phát thải và thích ứng. Đến nay, AFD đã hỗ trợ hơn 1 tỷ EUR cho 30 dự án và chương trình liên quan đến BĐKH tại Việt Nam. Trong thời gian tới, việc hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục theo hướng triển khai các cam kết của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Pari một cách mạnh mẽ hơn nữa.

    Tại Hội thảo, đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra nhận định về thực trạng triển khai nhiệm vụ, định hướng, giải pháp cụ thể cho việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH trong giai đoạn phát triển mới.

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 3329435