--%>

 

     Bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững Đà Nẵng được Ngân hàng Thế giới đề xuất hỗ trợ cho Đà Nẵng xây dựng và thực hiện. Từ Bộ chỉ số này có thể giúp cho Đà Nẵng quản lý tốt hơn về tình trạng ô nhiễm môi trường và suy thoái, đối phó được với rủi ro. Cũng thông qua đó nâng cao nhận thức của người dân Đà Nẵng cũng như các tổ chức quốc tế sinh sống tại đây trong việc BVMT và phát triển thành phố Đà Nẵng lành mạnh.

 

 

     Trong nhiều năm qua, Ngân hàng Thế giới đã có nhiều hỗ trợ cho Đà Nẵng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ưu tiên, dự án thoát nước, cải thiện điều kiện sống của người dân và nâng cao chất lượng đô thị. Đối với đề xuất hỗ trợ xây dựng Bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững, Đà Nẵng mong muốn làm cho Đà Nẵng trở thành một thành phố môi trường, bảo đảm về chất lượng đất, nguồn nước, không khí an toàn và lành mạnh cho người dân cũng như cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và sinh sống tại thành phố.

     Theo đó Bộ chỉ số với 8 chủ đề xanh được đưa ra đó là: Giao thông xanh, nước uống sạch, quản lý chất thải rắn, không khí sạch, năng lượng tái tạo và CO2, sử dụng đất xanh, quản lý nước thải và nền kinh tế lành mạnh. Với mục tiêu cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chỉ số xanh trên toàn thế giới, nơi chỉ số xanh được áp dụng và phát triển thành công có thể chuyển giao áp dụng phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng.

     8 chủ đề xanh được xây dựng trên 3 mục tiêu cơ bản hướng đến sự phát triển của thành phố Đà Nẵng đó là môi trường bền vững, cạnh tranh kinh tế lành mạnh, các điều kiện xã hội hợp lý và bình đẳng. Bộ chỉ số sẽ là thước đo hiệu quả giúp thành phố đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện hướng đến một thành phố phát triển xanh, bền vững và hiện đại. Dựa trên thực tiễn trên thế giới, những mục tiêu này có thể được chuyển thành các chủ đề xanh có tác động lẫn nhau và cùng cung cấp một môi trường bền vững lâu dài.

     Đây cũng vấn đề mới mẻ và lần đầu tiên được xây dựng và thực hiện tại một đô thị ở Việt Nam nên cần sự thảo luận, đóng góp ý kiến từ các chuyên gia đầu ngành cùng xây dựng một Bộ chỉ số cho Đà Nẵng trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế về các chủ đề xanh, các chỉ số cụ thể và ngưỡng phát triển xanh và bền vững của thành phố theo từng giai đoạn.

     Đà Nẵng kỳ vọng Bộ chỉ số này sẽ là công cụ hiệu quả trong xác định và thực hiện mục tiêu hướng tới một thành phố Đà Nẵng phát triển xanh, bền vững, thành phố môi trường, thành phố đáng sống vào năm 2025.

 

Hương Mai

Thống kê

Lượt truy cập: 3323516