--%>

    Trong không khí phấn khởi, cùng cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 10 - 11/8/2020, tại trụ sở Bộ TN&MT, Đảng bộ Bộ TN&MT long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

    Tham dự Đại hội có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí đại diện cho Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía Bộ TN&MT có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên, Nguyễn Minh Quang cùng 294 đại biểu chính thức, đại diện cho 5.068 đảng viên đến từ 39 tổ chức Đảng trực thuộc Bộ.

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

   Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và của các cấp ủy trực thuộc, đại hội các chi bộ, Đảng bộ thuộc Đảng bộ Bộ đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm. Cùng với việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ, Đảng bộ các cấp, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong Đảng bộ đã tổ chức phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT.

    Bí thư Lê Công Thành nhấn mạnh, trong 5 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức đặt ra trong công tác quản lý tài nguyên và BVMT nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Bộ TN&MT đã đoàn kết, thống nhất, cùng với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Bộ nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cũng như trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

    Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới, sáng tạo, xây dựng ngành TN&MT hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khóa III; đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khóa IV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao

    Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ Bộ có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tựu, khẳng định vai trò, vị thế của ngành. Các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược được hoàn thiện phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, xóa bỏ rào cản, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo đột phá để giải phóng các nguồn tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, BVMT, cho phát triển bền vững trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Triển khai có trọng tâm, trọng điểm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Cùng với đó, hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên tiếp tục được nâng cao, đóng góp quan trọng cho ngân sách. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong quản lý và chỉ đạo điều hành. Các nguồn tài nguyên được quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản, đất đai, biển được tăng cường, góp phần chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển đất nước. An ninh nguồn nước đang được chú trọng với các giải pháp đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, sử dụng tiết kiệm đến triển khai các vấn đề mang tính chiến lược, đối sách trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới. Tình trạng vi phạm pháp luật, sử dụng lãng phí đất đai, tài nguyên khoáng sản được tập trung giải quyết hiệu quả và xử lý nghiêm minh. Công tác điều hành được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng; thủ tục hành chính không ngừng được cải cách. Các vấn đề bức xúc xã hội đã được tập trung chỉ đạo giải quyết như khiếu kiện liên quan đến TN&MT, xử lý các vi phạm... qua đó tăng cường sự hài lòng, củng cố lòng tin của nhân dân thông qua các chỉ số đánh giá của các tổ chức độc lập.

    Đặc biệt, công tác quản lý, BVMT đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động khắc phục sang chủ động phòng ngừa. Các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tăng trung bình 6%/năm; tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt 90%; tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chiết xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89%...

    Thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng được củng cố, kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy được đề cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

    Mặc dù đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng nhưng Đảng bộ Bộ TN&MT cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Tình trạng suy giảm, suy thoái các nguồn tài nguyên còn xảy ra; hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước còn ở mức thấp so với mức trung bình toàn cầu. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng. Bên cạnh đó, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ chưa mạnh mẽ, còn tình trạng nể nang, né tránh…

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Bộ TN&MT nói riêng và toàn ngành TN&MT nói chung.

    Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Đảng bộ Bộ TN&MT về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên trong toàn Bộ đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện hơn nữa thể chế chính sách đồng bộ, hiện đại, hội nhập, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường thực thi pháp luật nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tập trung hiện đại hóa Ngành, đặt nền móng cho việc tham gia sâu và hiệu quả vào kinh tế số. Tăng cường hội nhập nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực về quản lý, chia sẻ các nguồn tài nguyên, BVMT và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, chú trọng đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ.

    Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IV, giao cho các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

    “Với truyền thống và tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, cùng với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, trên cơ sở kế thừa nền móng đã được xây dựng, vun đắp bằng trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ và của toàn Ngành cùng những bài học kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế, tôi tin tin tưởng rằng Đảng bộ sẽ cùng với toàn ngành hoàn thành mục tiêu “Xây dựng Ngành TN&MT hiện đại, hội nhập hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn mới” mà Đại hội đã đề ra” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tặng hoa và chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

    Sau gần hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra 34 đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 3269666