--%>

    Ngày 14/7, UBND TP. Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch tổng thể về thu gom và xử lý nước thải TP. Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Mục đích của Đồ án nhằm thiết kế quy hoạch thoát nước đồng bộ; nước thải, bùn thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư liền kề đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung được xả vào nguồn tiếp nhận và xử lý đảm bảo quy chuẩn môi trường. Từ đó làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đô thị Yên Bái; dự báo tổng thể lượng nước sinh hoạt, nước thải y tế, công cộng và nước thải khác; đánh giá chất lượng nước thải các loại qua đó đề xuất, lựa chọn phương án thoát nước mưa; phương án xây dựng hệ thống thoát nước thải, xác định vị trí cho việc xây các trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải tập trung…

    Theo quy hoạch, Đồ án sẽ chia 3 khu vực thu gom, xử lý nước thải chính: Khu vực 1 (khu vực đô thị hiện tại), khu vực 2 (khu vực đô thị trong tương lai) và khu vực 3 (khu vực có mật độ dân số thấp). Dự kiến đồ án sẽ xây dụng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho khu vực đô thị hiện đại. Lắp đặt 2 trạm xử lý nước thải áp dụng công nghệ bể xử lý sinh học: Một trạm tại khu vực phường Yên Ninh, công suất thiết kế 8.000 m3/ngày nước hỗn hợp để xử lý lượng nước thải tương đương với 4.000 m3/ngày; 1 trạm tại khu vực phường Hợp Minh, công suất thiết kế 600 m3/ngày hỗn hợp để xử lý lượng nước thải sinh hoạt tương đương 300 m3/ngày. Đồng thời, sẽ phát triển quản lý bùn thải, quản lý nước mưa…

   Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, với sự phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay, Đồ án này sẽ tạo sự phát triển cho TP và cũng là cơ sở pháp lý để kêu gọi các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, đảm bảo mục tiêu quy hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo

    Với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, TP.Yên Bái cam kết với chủ đầu tư sẽ thực hiện công bố quản lý đồ án và thực hiện quy hoạch đảm bảo đúng mục tiêu của dự án và yêu cầu về quản lý xây dựng, đất đai… TP sẽ sớm đưa đồ án vào triển khai trên địa bàn, thực hiện tốt các nội dung và yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

 

Vũ Hồng

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3122919